Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Sverige

Svenskar stöttar nej till fosterdiagnostik

Fosterdiagnostik är likställt med rashygien och bör därför ifrågasättas. Detta är kontentan av en motion i Europarådet, som undertecknats av två svenska riksdagsledamöter. Något som väckt starka reaktioner på hemmaplan.

De senaste veckorna har ämnet fosterdiagnostik debatterats i Europarådet. Anledningen är en motion som framhåller att metoderna, där gravida kvinnor undersöks, kan leda till att foster med funktionsnedsättning aborteras. I motionen påpekas att de länder som erbjuder fosterdiagnostik i själva verket ägnar sig åt eugenik, vilket är detsamma som rashygien.
Motionen är skriven av den konservative italienaren Luca Volonté och har undertecknats av 43 ledamöter i Europarådet, däribland de svenska riksdagspolitikerna Marietta de Pourbaix-Lundin (M) och Mikael Oscarsson (KD).
– Fosterdiagnostik är i sig inte eugenik, men den kan användas i eugeniskt syfte. Skälet till vår motion är att vi är oroade över en utveckling där människor med sjukdomar eller funktionshinder, eller som har annan kromosomuppsättning, sorteras bort, säger Mikael Oscarsson.
Tina Acketoft, som är folkpartist och ordförande i utskottet för jämställdhet och icke-diskriminering i Europarådet, var en av dem som reagerade när motionen dök upp.
– Jag blev helt galen. De hävdar funktionshindrades rättigheter, men till syvende och sist handlar det om rätten att som kvinna få bestämma över sin egen kropp. Detta är ett rakt angrepp på den svenska aborträtten, säger hon.
Tina Acketoft argumenterade för att motionen skulle läggas ner utan vidare åtgärd. Som ett resultat av detta valde upphovsmannen Luca Volonté att dra tillbaka motionen i början av oktober.
– Han insåg att den var så grovt formulerad att den aldrig skulle släppas igenom. Men det skulle inte förvåna mig om den dyker upp igen, i en mer putsad skepnad, säger Tina Acketoft.
Under den gångna veckan har flera svenska politiker reagerat på Mikael Oscarssons och moderaten Marietta de Pourbaix-Lundins stöd för den tillbakadragna motionen.
Upprörande, skriver bloggaren och folkpartisten Anna Steele. Lobbande bakom våra ryggar, menar miljöpartisten Arvin Yarollahi.
Men själv säger sig Mikael Oscarsson inte förstå upprördheten.
– För oss är den en naturlig fortsättning på den resolution som hela den svenska delegationen nyligen enhälligt röstade ja till, som fördömer flickaborter och uppmanar Europarådets medlemsländer att vidta åtgärder för att stoppa detsamma.
Tina Acketoft menar att detta är ett led i en mer abortkritisk hållning som börjar få fäste i Europa.
– Som svensk är man ganska blåögd, och ser inte vad som håller på att hända i vår närhet. Det finns ett växande abortmotstånd ute i Europa – men nu ser vi att det också dyker upp bland en del svenska politiker.
Men om man är invald som enskild ledamot i Europarådet får man väl ha sina egna åsikter?
– Absolut, de har egentligen inte gjort något juridiskt fel. Men man borde kunna efterlysa större hänsyn till den tydliga svenska linje vi haft ifråga om kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp.

Flera typer av prov

I Sverige erbjuds alla gravida kvinnor olika typer av fosterdiagnostik. Ultraljud är det vanligaste, men blodprov, moderkaksprov och fostervattensprov utförs också vid svenska sjukhus. Syftet är att ta reda på om fostret i magen har någon missbildning eller kromosomförändring.

Sex svenska ledamöter

Europarådet är en mellanstatlig samarbetsorganisation med säte i Strasbourg. Rådet har 47 medlemsländer och strävar efter att värna om de mänskliga rättigheterna i Europa. I Europarådets parlamentariska församling sitter sex ledamöter från Sverige.
Gå till toppen