Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Kafferasten en källa till kunskap

Ett vanligt fikabord kan vara en företagares mest lönsamma investering – där växer nämligen de anställdas kunskap. Det har Lundaforskaren Anna Jonsson upptäckt.

”Att träffas informellt i korridoren och prata över en kaffe går inte att överskatta”, säger Anna Jonsson, som undersökt hur anställda på Ikea och Mannheimer Swartling delar med sig av sina kunskaper.Bild: Ingemar D Kristiansen
En stor generation fyrtiotalister är på väg att gå i pension. Om Sverige ska vara fortsatt konkurrenskraftigt måste vi bli bättre på att ta vara på och förmedla deras kunskaper till nya medarbetare.
Anna Jonsson undersöker i sin nya bok hur framgångsrik kunskapsöverföring inom ett företag fungerar i praktiken.
– Det låter kanske självklart. Fråga vilket företag som helst och de svarar att kunskapsöverföring mellan medarbetare är jätteviktigt. Men det stannar ofta vid fina ord, säger Anna Jonsson.
Sydsvenskan träffar henne i ett konferensrum på Ekonomicentrum på Sparta. Det är välbekant mark för Anna Jonsson, som för tillfället spenderar nästan all sin tid på resande fot, eftersom hon delar sin tid i Lund med ett forskningsprojekt på Handelshögskolan i Stockholm.
– Jag var här på praobesök redan när jag gick på lågstadiet, berättar hon som idag är ekonomie doktor och universitetslektor på ekonomihögskolan.
Anna Jonsson har studerat två vitt skilda, framgångsrika företag där kunskapsöverföringen fungerar. Å ena sidan Ikea, med över 130 000 anställda i knappt fyrtio länder, med många olika arbetsområden. Å andra sidan advokatbyrån Mannheimer Swartling, med betydligt mer specialiserade kunskaper.
– Jag utgick från två motsatser, men upptäckte snabbt att det fanns stora likheter mellan dem.
I båda företagen fann Anna Jonsson en tradition av lärlingssystem. Hon spenderade en vecka på köksavdelningen på Ikea i Tokyo och såg hur de nyanställda gavs tid att lära av seniorer.
– Något så enkelt som att till en början gå bredvid någon som kan yrket, och lära sig från grunden, visade sig väldigt nyttigt.
På Ikea kan en anställd börja på lagret och sluta som varuhuschef. Företaget genomsyras av en möjlighet till avancemang, säger Anna Jonsson. På Mannheimer Swartling handlar det mer om att fördjupa sin kunskap än att klättra i hierarkin. Men på båda företagen angav de anställda att de hela tiden utvecklades. Motivation kan inte förklaras enbart utifrån ekonomiska faktorer, säger Anna Jonsson.
– Unga jurister förklarade att de ville stanna eftersom de hela tiden lärde sig nya saker.
Studien av Mannheimer Swartling genomfördes med hjälp av intervjuer med anställda och chefer. I ett år satt Anna Jonsson på byråns kontor i Stockholm. Hon var med på möten, utbildningspass och vanliga fikapauser. Hon upptäckte att mycket av kunskapsutbytet skedde i informella sammanhang. Anna Jonsson kallar detta ”strukultur”.
– Strukultur syftar på att det på en arbetsplats måste finnas dels en organiserad struktur, dels en kultur, där det personliga lärandet uppmuntras.
Struktur kan till exempel innebära digitala intranät där anställda snabbt kan ta del av företagets kunskap. Men tilltron till tekniska lösningar är ofta orimligt stor, säger Anna Jonsson.
– I nätverken samlas viktig information. Men det finns kunskap som du inte kan skriva ner. Kreativitet ryms inte i ett IT-system.
Istället känner de anställda sig utbytbara när deras kunskap och erfarenheter går att hämta från en annan plats. Kvar blir en organisation där anställda upplever att de är varken önskade eller värdefulla och där effektiviteten i längden blir lidande.
– Struktur är viktigt men löser inte allt. Att träffas informellt i korridoren och prata jobb över en kaffe går inte att överskatta.
Anna Jonsson säger att försök att effektivisera ofta blir kontraproduktiva, när medarbetarnas möjligheter att utvecklas och vara delaktiga på jobbet glöms bort.
– Sjukvården är ett exempel på en verksamhet som kapats för att bli supereffektiv och lönsam. Men också en sjuksköterska behöver känna sig värdefull och veta att det finns möjligheter att utvecklas i yrkesrollen.

Anna Jonsson

Ålder: 36
Yrke: Ekonomie doktor och universitetslektor på Lunds Ekonomiska Högskola.
Aktuell med: Nya boken ”Kunskapsöverföring & knowledge management” (Liber), om kunskapsöverföring i framgångsrika företag.

… på ”strukulturella” lyft för din arbetsplats

1Ge varandra uppmärksamhet. ”Ju fler idéer du delar med dig, desto fler idéer får du också tillbaka.”

2Reflektera. ”Att reflektera över kunskap och erfarenheter tillsammans bidrar till både organisationens och individens utveckling”

3Fika. ”Det är aldrig fel att ta det lugnt och diskutera jobb på ett informellt sätt.”

Gå till toppen