Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Flyktingar får 61 kr om dagen

Ersättningen till dem som söker asyl i Sverige har varit oförändrad i arton år. Tiotusentals personer lever med en inkomst som är ungefär hälften av socialbidraget.
– Det är oerhört stötande, säger Michael Williams, vice ordförande i Flyktinggruppernas riksråd.

Sedan 1994 har dagersättningen till den som söker asyl i Sverige varit oförändrad. En vuxen asylsökande med delat boende får 61 kronor om dagen, eller drygt 1 800 kronor i månaden. Pengarna ska täcka kostnader för mat, kläder, sjukvård, medicin, tandvård, hygienartiklar och fritidsaktiviteter. Dessutom ska pengarna räcka till eventuell hyra för den som inte bor i något av Migrationsverkets boenden.
Ersättningen har asylsökande rätt till så länge de är med i asylmottagningssystemet, från att de söker asyl tills att de får uppehållstillstånd eller blir avvisade från Sverige.
– Ersättningen är alldeles för låg. Människor ska ha en rimlig chans att klara sig och ha råd med basbehoven och i dag har vi inte ett sånt system, säger Michael Williams.
Riksnormen, den del av försörjningsstödet (socialbidraget) som ska täcka baskostnader, ligger för en svensk tvåbarnsfamilj på 11 100 kronor i månaden. En tvåbarnsfamilj som söker asyl får 6 240 kronor i månaden, lite drygt hälften så mycket.
En stor skillnad är att försörjningsstödet följer prisutvecklingen och ändras varje år. Michael Williams tycker att skillnaden är diskriminerande och vill ha ett mindre glapp mellan systemen.
– Barn till asylsökande har samma behov som barn till socialbidragstagare, säger han.
Migrationsminister Tobias Billström (M) tycker att det är en stor skillnad på att vara asylsökande och svensk medborgare och att skillnaden mellan systemen är berättigad. Eftersom det skulle belasta statsbudgeten ytterligare när fler asylsökande väntas komma till Sverige i framtiden finns det inga planer på att höja ersättningen.
– Nej, det gör det inte. Vi har gjort bedömningen att ersättningen är rimlig och har prioriterat att korta asylprocessen istället, säger Tobias Billström.
Sedan 2009 har Migrationsverket lyckats halvera handläggningstiden för asylärenden. Ett genomsnittligt asylärende tar nu ungefär fyra månader till ett första beslut. Men enligt Michael Williams är den siffran missvisande.
– Mer än 90 procent av de asylsökande överklagar ett negativt beslut och överklagningstiden räknas inte med där. Vi har tusentals i dagens mottagningssystem som har varit i Sverige i flera år med eller utan definitivt beslut.
Den låga ersättningen innebär att många asylsökande tvingas låna pengar eller är beroende av hjälp från andra människor för att klara sig. Andra tar lågbetalda tillfälliga jobb för att få ekonomin att gå ihop.
– Vi vill inte ha ett bidragssystem där människor tvingas att ta ett svart arbete för att överleva, men så kan det vara i dag, säger Michael Williams.

Ersättningar och bidrag

En familj bestående av två vuxna och två barn, fyra och åtta år gamla, får per månad (30 dagar):
Dagersättning till asylsökande:
1 830 kr/mån per vuxen (61 kr/dag)
1290 kr/mån för barn, 4 år (43 kr/dag)
1290 kr/mån för barn, 8 år (43 kr/dag)
Summa: 6 240 kronor
Riksnormen för försörjningsstöd:
5 270 kr/mån för 2 vuxna
1 960 kr/mån för barn, 4 år
2 390 kr/mån för barn, 8 år
1 480 kr/mån för hushåll, 4 st
Summa: 11 100 kronor
Dagersättningen till asylsökande ska täcka kostnader för mat, kläder, sjukvård, medicin, tandvård, hygienartiklar och fritidsaktiviteter. Asylsökande får ingen ersättning för boende.
Asylsökande som bor på Migrationsverkets boenden får mat men lägre dagersättning.
Riksnormen för försörjningsstöd (socialbidrag) ska täcka kostnader för mat, kläder, fritidsaktiviteter, hygienartiklar, barn- och ungdomsförsäkring, dagstidning, telefon och tv-avgift. Socialbidragstagare får även pengar till "skälig" hyra.
Källa: Migrationsverket och Socialstyrelsen

Asylsökande i siffror oktober 2012

40 987 personer är asylsökande i Sverige idag.
118 dagar är den genomsnittliga tiden det tar att få ett första beslut från Migrationsverket.
433 dagar är den genomsnittliga tiden för en sökande i asylmottagningssystemet.
Källa: Migrationsverket

Gå till toppen