Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lund

Forskare rasar mot kollega

Tankeöverföring är möjlig hävdar parapsykologiforskaren Etzel Cardeña. Nu rasar andra forskare mot rapporteringen som de anser är okritisk.

– Vi tror att allmänheten förväntar sig att Universitetet står för rationalitet och förnuft. Det här skadar vårt anseende, säger Bertil Halle, professor i Biofysikalisk kemi.
Det är i senaste numret av LUM som Etzel Cardeña hävdar att han funnit starka indikationer på att tankeöverföring verkligen fungerar. (Se faktarutan om metoden längst ner på sidan).
Att han får säga detta utan motröster har fått Bertil Halle och åtta andra forskare att anklaga tidningen för att okritiskt återge tvivelaktig forskning. De kritiserar också Etzel Cardeña för brister i forskningsmetodiken.
– Det är ett mycket kontroversiellt ämne och man bör balansera med andra synpunkter. Dessutom stämmer inte Cardeñas uttalanden i artikeln med studien. Det finns inget där som tyder på att telepati har skett. Om det skulle vara sant är det en världssensation helt i klass med CERN-rapporten förra hösten om neutrinos som färdas snabbare än ljuset. En lika kritisk granskning som den som påvisade felet i CERN-studien vore på sin plats här, säger Bertil Halle.
Mattias Collin, docent i experimentell infektionsmedicin, är också upprörd. Nyligen undervisade han studenter om vad det är som utmärker vetenskap kontra pseudovetenskap. Att Etzel Cardeña använder sig själv i försöken, väljer forskningspersoner som har en nära relation till varandra och som tror på att telepati fungerar, tycker han strider mot alla regler.
– Det hade varit helt otänkbart inom till exempel läkemedelsforskning. Det ska finnas en enorm frihet i vilken forskning som får bedrivas, men det måste finnas en kritik både mot det man gör själv som forskare och gentemot andra.
Maria Lindh är redaktör och ansvarig utgivare för LUM. Hon ser inget kontroversiellt med publiceringen.
– LUM:s uppgift är att skildra och spegla den utbildning och forskning som pågår. Det är inte vår uppgift att kritiskt granska och ifrågasätta forskares metoder och resultat.
Varför inte?
– Vi kan inte börja sortera ut viss forskning och vissa professorer, då skulle vi hamna på väldigt farliga vatten. Jag välkomnar en debatt om vad som är bra och dålig forskning, den får gärna föras i LUM, men inte av LUM.
Enligt kritikerna stämmer inte påståendena i artikeln med fakta i den vetenskapliga rapporten. Borde ni inte ha kontrollerat det?
– Vi tar inte del av de vetenskapliga rapporterna. Vi har varken resurser eller kompetens för det.
Borde inte ni som Universitetets personaltidning värna ett kritiskt förhållningssätt?
– Jag tycker att vi har det till det mesta. Har man en professur vid Lunds universitet utgår vi från att personen uppfyller de vetenskapliga krav som ställs på en akademisk forskare.
Maria Lindh tyckte inte heller det var nödvändigt att låta någon annan kommentera resultaten.
– Då skulle man ha gjort det med alla forskningsprojekt och det gör vi inte. Etzel Cardeña har lika stor rätt som någon annan professor att komma till tals.

Professuren i parapsykologi

Etzel Cardeña: har världens enda professur med inriktning parapsykologi.
Tillsattes: 2005, efter en donation på 30 miljoner kronor av den danske Industrimannen Poul Thorsen.
Parapsykologi: indelas i forskning kring idén om tankeöverföring (telepati), fjärrskåderi i rum och tid (klärvoajans och prekognition), tankens direkta inflytande på den fysiska omgivningen (psykokinesi) samt personlighetens eventuella överlevande av döden.

Så här gick studien till

Försökspersonerna: Är lätt- eller svårhypnotiserade och känner varandra.
Experimenten: Försökspersonerna sitter hypnotiserade i en lugn miljö med röd belysning, halva pingisbollar över ögonen och brus i öronen. Kompisarna som inte är hypnotiserade sitter i ett annat hus och tittar på en slumpmässigt vald kortfilm om och om igen. Under tiden talar försökspersonerna fritt ur hjärtat om vad de vill. "Flera försökspersoner pratar om saker med tydlig koppling till filmen", säger Etzel Cardeña till LUM.
Försökspersonerna får därefter gradera slumpmässigt utvalda klipp efter hur säkra de är på att det är just det klippet som de icke hypnotiserade personerna har tittat på. 0 innebär att det inte finns några samband alls och 1 om de med hundra procent säkerhet kan peka ut den film som var den rätta. Sambandet var 0,74.
"0, 74 är en väldigt stark indikation på att telepati verkligen har skett", säger han till LUM.
I ett annat pågående försök låter Etzel Cardeña en assistent hypnotisera honom. Därefter tittar han på filmen medan en grupp hypnotiserade personer får prata fritt på samma sätt.

Lunds universitets magasin (LUM)

Vad: Lunds universitets magasin (LUM) Universitetets personaltidning. 
Startade: 1968. 
Upplaga: 14 000 exemplar varav hälften går till anställda och hälften till omvärlden.
Redaktionen: Allmänreportrar och vetenskapsjournalister. 
Gå till toppen