Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: Länsstyrelsen riskerar att fördjupa lågkonjunkturen

Alla kommuner har inte tillgång till nedlagda industritomter eller annan mark i orternas centrum som kan användas till bostäder. Det skriver arkitekten och samhällsplaneraren Peter Krabbe.

Länsstyrelsens ensidiga synsätt kring bebyggelse på åkermark riskerar att fördjupa den lågkonjunktur vi är på väg in i. Om en stor del av bostadsbyggandet stoppas ökar arbetslösheten och rörligheten på arbetsmarknaden minskar.
Länsstyrelsen bäddar för sin presentation av Skånska åtgärder för miljömålen med ett inlägg av samhällsbyggnadschef Peter Cavala och länsarkitekt Elisabeth Weber på Aktuella frågor den 25 oktober.
Åtgärdsprogrammet visar redan genom sin rubrik att miljömålen har prioritet, trots att de ofta står i skarp kontrast mot länsstyrelsens mål kring tillväxt och en bredare samhällsutveckling.
Samtidigt slår Peter Cavala och Elisabeth Weber fast att de inte vill hindra utvecklingen i Skåne.
Länsstyrelsens visioner kan bara förverkligas på mycket lång sikt. Ändå stoppar den med omedelbar verkan planläggning för byggande på jordbruksmark och i naturnära områden.
Alternativet att förtäta befintliga områden är tidskrävande. Nya planer som strider mot existerande bebyggelse och etablerade ägarförhållanden kommer att följas av överklaganden och utdragna processer.
Alla kommuner har inte tillgång till nedlagda industritomter eller annan mark i orternas centrum som kan användas till bostäder.
Den bästa jordbruksmarken finns, som länsstyrelsen konstaterar, i länets västra och södra delar. Där finns också en stor del omistliga naturområden, Falsterbonäset är ett exempel. Det är ingen slump att dessa områden är attraktiva för den som vill bo i samklang med natur och kultur. Mycket sällan går det att kombinera ett boende där kvaliteter som dessa finns med närhet till järnväg eller snabba busstrafikleder.
Länsstyrelsens miljöprogram innebär att andra aspekter på ett bra boende förbises.
Ett stadsbyggnadsprogram av det slag som länsstyrelsen nu lägger fram kan inte få ändra hela samhällsstrukturen utan debatt.
Peter Krabbe är arkitekt och samhällsplanerare.
Gå till toppen