Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: Rösträtt vid 16

Sänk rösträttsåldern till 16 år. Det skriver Björn Lindgren, språkrör för Grön Ungdom, och Sara Thiringar, förbundsordförande för Rädda Barnens ungdomsförbund.

Bild: Foto: Pontus Tideman
Häromdagen sänkte Argentina rösträttsåldern till 16 år. Därmed sällar sig Argentina till en växande skara länder.
För fem år sedan sänkte Österrike som första land i Europa rösträttsåldern till 16 år, i tyska kommunalval har 16-åringar rösträtt och under förra året provade Norge att sänka rösträttsåldern i kommunala val. Brasilien, Ecuador och Nicaragua har också sänkt rösträttsåldern.
I Sverige har den statliga åldersgränsutredningen och Ungdomsstyrelsen föreslagit sänkt rösträttsålder.
Unga är generellt underrepresenterade i svenska demokratiska församlingar.5 procent av riksdagsledamöterna är under 30 år och av ledamöterna i landets kommunfullmäktigeförsamlingar är motsvarande siffra 7 procent.
Var vi är i livet och vilken generation vi tillhör påverkar vad vi prioriterar. Skolpolitiken var den viktigaste politiska frågan för ungdomar inför riksdagsvalet 2010 men bara den fjärde viktigaste frågan för befolkningen som helhet.
De argument som finns mot att unga ska få ökat inflytande håller inte.
I tyska Niedersachsen visade det sig att ungdomar inte är mer trendkänsliga än andra grupper. Populistiska partier gynnades inte när rösträttsåldern sänktes. Valdeltagandet bland förstagångsväljare i de tyska kommunalvalen har dessutom ökat sedan rösträttsåldern sänktes.
När det gäller skolpolitik kan man också fråga sig om medelålders väljare, som gick i skolan för flera decennier sedan, fattar klokare beslut än de som går i skolan nu.
Den verkliga förstagångsväljaren i Sverige är idag ofta 20 eller 21 år gammal. Med rösträtt vid 16 år skulle snittåldern för förstagångsväljarna hamna kring 18 år.
Vissa hävdar att 16-åringar inte vet tillräckligt mycket för att rösta. Men i inget annat avseende när det gäller demokratiskt deltagande är kunskap ett kriterium. Vad ska vuxna veta för att få rösta? Medborgarna ska bidra med sina perspektiv - och de är inte knutna till ålder.
Vuxna kan inte representera unga – om inte de unga själva valt dem till det.
När man går ut årskurs nio, vanligen vid 15 eller 16 års ålder, upphör skolplikten. Då får man också en rad rättigheter knutna till arbetslivet; starta företag, förfoga över sin arbetsinkomst och betala skatt. Många ungdomar sommarjobbar eller arbetar extra vid sidan av studierna. 16-åringar är straffmyndiga och får ta fullt juridiskt ansvar för sina handlingar.
Vid 16 års ålder får man alltså mycket av det ansvar som förknippas med att bli vuxen. Många av de rättigheter och skyldigheter man tilldelas påverkas av politiska beslut. Ändå får man inte rösta. Det är inte bara ett demokratiskt problem, det leder till att unga upplever att de inte har makt över sina liv.
Sverige bör sänka rösträttsåldern till 16 år.
Björn LindgrenSara ThiringarLördag 3 november 2012
Gå till toppen