Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Dagmammor kostsamt alternativ

Förr fanns det kommunala familjedaghem, även kallat dagmammor, över hela Malmö.
Idag blöder verksamheten pengar – och finns bara kvar i två stadsdelar.
I Limhamn har familjedaghemmen hotats av nedläggning – men nu räddas de kvar.

På 1980-talet bestod cirka hälften av all barnomsorg i Sverige av kommunala familjedaghem, eller dagmammor som de också kallades. Idag har den svenska barnomsorgskartan ritats om radikalt.
Av landets 1-5 åringar är det bara tre procent som är inskrivna på familjedaghem, enligt Skolverket. Den populäraste barnomsorgsformen idag är istället förskolan som tar hand om 83 procent av landets 1–5 åringar.
I Malmö leverfamiljedaghemmen i en undanskymd tillvaro. Sydsvenskans genomgång visar att bara två av tio stadsdelar erbjuder familjedaghem (se faktaruta). I ytterligare en stadsdel finns det familjedaghem i privat regi.
Att det är så få stadsdelar som erbjuder den här omsorgsformen är kanske inte så konstigt – familjedaghemmen är en förlustaffär för kommunen.
I Limhamn-Bunkeflo finns det sju kommunala dagbarnvårdare som tar hand om totalt 34 barn. Förra året gjorde verksamheten en förlust på 725 000 kronor. Året innan landade underskottet på 415 000 kronor.
– I år räknar vi med ett minus på cirka 600 000 kronor. De tre sista åren har det gått rätt så mycket minus för en verksamhet som är så pass liten, säger stadsdelens utbildningschef Hans Nilsson.
Stadsdelens beräkningar visar att en plats kostar omkring 16 000 kronor mer per år jämfört med en förskoleplats.
– Varje plats blir betydligt dyrare beroende på att man inte kan ha lika stora barngrupper inom familjedaghemmen som i förskolan, säger han.
Därför har verksamheten levt med ett nedläggningshot över sig – vilket fått flera föräldrar att protestera.
Men nu ger Jamal El-Haj (S), stadsdelsfullmäktiges ordförande, klara besked:
– Verksamheten kommer att finnas kvar, även om den går minus. Vissa barn trivs bättre i mindre grupper, därför måste det finnas ett alternativ till förskolan. Men vi måste hitta en lösning så att verksamheten går runt ekonomiskt. Vi lägger in extra medel i budgeten för 2013, ungefär 300 000 kronor, säger han.
I Fosie finns det fyra offentligt anställda dagbarnvårdare. Det finns planer på att anställa ytterligare en. Enligt Henric Kahlmeter, stadsdelens barn- och ungdomschef, går verksamheten back med cirka 100 000 kronor om året.
– I år blir det det dubbla, men det beror på att vi har fyra dagbarnbarnvårdare mot fem i vanliga fall. Det är svårt att få ekonomi i det. Men vi vill ha kvar den här verksamheten som ett komplement till ordinarie utbud, säger Henric Kahlmeter.
Ytterligare en stadsdel, Rosengård, erbjuder också familjedaghemsplatser. Men här drivs barnomsorgen helt i privat regi. Läs mer om detta i nästa avsnitt.

Här finns Malmös familjedaghem

Husie: Inga.
Västra innerstaden: Inga.
Södra innerstaden: Inga, upphörde 2011 på grund av bristande intresse.
Oxie: Inga.
Centrum: Inga.
Hyllie: Inga.
Kirseberg: Inga.
Limhamn-Bunkeflo: 7 familjedaghem (sex kvinnor och en man), 34 barn inskrivna. Underskott 2011: 725 000 kronor.
Rosengård: 11 dagbarnvårdare i privat regi, totalt 48 barn inskrivna.
Fosie: 4 offentligt anställda dagbarnvårdare, blir snart 5. Totalt 16 barn inskrivna. Underskott 2011: 100 000 kronor. Ytterligare 16 barn är inskrivna i privat regi.
Gå till toppen