Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Kadmium dyrt för samhället

Höga halter kadmium i maten gör att fler svenskar drabbas av benbrott. Merkostnaden för enskilda och samhället är 4,2 miljarder kronor per år.

22 procent av det kadmium vi får i oss får vi via brödBild: Foto: Thomas Löfqvist
Kvinnor är värst utsatta och drabbas dubbelt så ofta som män av frakturer.
– Det är nödvändigt att minska kadmiuminnehållet i åkermarken, säger Lars Drake, vetenskaplig rådgivare på Kemikalieinspektionen.
Ironiskt nog är det genom att äta nyttigheterna rotsaker, potatis, grönsaker och bröd som vi får i oss mest kadmium. Anledningen är att grödorna tar upp den giftiga tungmetallen ur jorden när de växer.
Det är känt sedan länge att kadmium kan orsaka skador på både njurar och skelett. Men först nu är det utrett hur stora merkostnader skadorna ger.
I en rapport från Kemikalieinspektionen har Lars Drake, tillsammans med kollegerna Jenny von Bahr och Agneta Åkesson, parat samman resultat från medicinsk och hälsoekonomisk forskning och satt en prislapp.
De har funnit att ökat intag av kadmium via maten ger en merkostnad för benbrott på 4,2 miljarder kronor där
1,5 miljarder kronor utgör sjukvårdens kostnader.
2,7 miljarder kronor är kostnader för minskad livskvalitet och för tidig död.
"Resultatet bekräftar misstankarna att kostnaderna för kadmium i vår mat är höga", skriver författarna i rapportens slutsatser.
Sverige jämte Norge och Island ligger i topp i Europa när det gäller höftfrakturer hos kvinnor. Orsaken är inte känd men forskare utesluter inte att nordbor är särskilt känsliga.
Sambandet mellan frakturer och kadmium är dock säkerställt. Forskning vid Karolinska institutet visar att högt kadmiumintag ökar risken för frakturer med tretton procent för kvinnor och sju procent för män.
Att kvinnor är särskilt utsatta för benskörhet beror på att kvinnor menstruerar och därför lagrar in mindre mängder järn i sitt kroppsfett vilket ökar upptaget av kadmium. Dessutom är kvinnornas benmassa mindre.
Varannan kvinna och var fjärde man kommer statistiskt sett att drabbas av frakturer till följd av benskörhet. Det betyder också att var tjugonde kvinna och var fyrtionde man drabbas för att kadmiumintaget är högt. Enligt Lars Drake är den totala samhällskostnaden för frakturer 37 miljarder kronor per år.
Lars Drake konstaterar i rapporten att konsumenten har svårt att undvika livsmedel med kadmium. Det finns helt enkelt ingen information om halterna.
Doktoranden Kersti Linderholm vid Sveriges lantbruksuniversitet är kritisk till att så få undersökningar görs.
– Kadmium är ett hälsoproblem och vi har regler för halterna i mineralgödsel och avloppsslam. Men livsmedel analyseras knappast och idag importeras hälften av vad vi äter, säger hon.
Rapporten är den första där Kemikalieinspektionen inte bara beskriver riskerna med en skadlig förorening utan också beskriver samhällets kostnader för föroreningen.
– Inget är bestämt men vi diskuterar att göra något liknande med hormonstörande ämnen, säger Lars Drake, vetenskaplig rådgivare.
FAKTA/Livsmedlen med mest kadmium
Fisk och musslor
Frukt och bär
Kött
Rotsaker
Potatis
Spannmål
Grönsaker
Bröd
Gå till toppen