Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: "Cancervården försämras"

Cancervården i Skåne tvingas inom kort att minska sina ambitioner för vård och behandling, skriver tolv medarbetare vid Skånes onkologiska klinik.

Vid onkologiska kliniken i Lund och Malmö kommer sjuksköterskor motsvarande 18 heltidstjänster att få sluta fram till och med januari. Vårdkvaliteten kommer att försämras, framhåller anställda vid onkologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus.Bild: Arkivfoto: Tore Meek
Region Skånes politiska ledning fortsätter oförtrutet sin målmedvetna nedrustning av den skånska sjukvården, inte minst på det sammanslagna universitetssjukhuset i Lund/Malmö.
De gångna årens långa rad av larmrapporter – överbelagda vårdavdelningar, viten från Arbetsmiljöverket, onödiga dödsfall betingade av vårdplatsbristen, kaos och otillständiga väntetider på akutmottagningarna, förbjudna cancermediciner och frustrerade specialister som lämnar sjukhuset – tycks inte noterade av styret i femklövern som sällan eller aldrig ger någon kommentar. Någon skattehöjning till 2013 blir det heller inte frågan om trots att man tvingats införa ett totalt anställningsstopp för de flesta verksamheter vid sjukhuset, ett stopp som i praktiken innebär en successivt ganska raskt sjunkande bemanning på många håll. Att nedsliten personal och förtvivlade läkare protesterar noteras i stort sett med en gäspning som ointressanta partsinlagor.
Till råga på allt verkar de styrande regionråden närmast belåtna över vad de anser vara ett lyckat och tydligt effektiviseringsarbete, där nu verksamheterna inför nästa år tvingas dra ner ytterligare 1,5 procent från en redan mycket svår nivå. För de anställda i sjukvården är detta en ren nedrustning, för de styrande i Region Skåne – ytterst regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult (M) – är det en generell effektivisering för att ”upprätthålla omvandlingstrycket”.
Hur kommer det då att gå?
Det tidigare så omhuldade flaggskeppet för vårt sjukhus, cancervården, kan tjäna som ett bra exempel.
Bara vid den onkologiska kliniken i Lund och Malmö, som ansvarar för en stor del av sjukhusets icke-kirurgiska cancerbehandling, kommer sjuksköterskor motsvarande 18 heltidstjänster (fördelat på cirka 25 personer) att få sluta fram till och med januari månad, eftersom deras vikariat inte kan förlängas.
Detta innebär att minst en, kanske en och en halv, av klinikens sammanlagt fem vårdavdelningar nu kommer att stänga. Avdelningarna har haft en beläggningsgrad på mellan 90 och 120 procent de senaste åren. Vi kommer alltså att få minska våra ambitioner avseende medicinskt motiverade cancerbehandlingar inom de närmaste månaderna.
Det kan gälla minskning av antalet försök att ge lindrande medicinsk cancerbehandling, även sådan som i lyckade fall kan vara mycket effektiv.
Det kan också innebära att svårt sjuka patienter som behöver lindrande strålbehandling inte kan få en vårdplats och därför tvingas till långa, obekväma transporter sent i livet.
Vi kan få svårt att behålla patienter ett par extra dagar om de mår mycket dåligt efter en behandling eller behöver några dygns vårdtid ytterligare för att få smärtbehandlingen välinställd.
Det kan också innebära förlängda väntetider för behandling där vår ambition är att kunna bota, något som kan äventyra prognosen.
Detta är inte en orealistisk hotbild, det är vad som faktiskt och utan tvekan kommer att ske inom kort tid.
Att vår klinik, redan belastad med underbemanning och nedslitna medarbetare, på några månader skulle kunna ”effektivisera” situationen så att såväl patientsäkerhet som vårdkvalitet förblir oförändrade är helt omöjligt. Tvärtom är vi redan vid gränsen av vad vi kan klara – någon kraft för att effektivisera finns inte kvar.
När femklövern presenterade sin budget häromveckan framhöll den ”nöjda medborgare” som sitt främsta mål.
Syftet med detta inlägg är att påpeka för skåningarna att vi tvärtom riskerar att få en allt sämre vårdkvalitet, och att det hela och fulla ansvaret för detta vilar på regionens politiska ledning.
Mikael Eriksson, överläkare, Anette Bengtsson, sjuksköterska/enhetschef, Maria Bjurberg, överläkare/sektionsansvarig, Jakob Eberhard, överläkare/sektionsansvarig, Per Flodgren, överläkare, Veronica Friman, sjuksköterska/enhetschef, Heléne Jensen, sjuksköterska/enhetschef, Anders Johnsson, överläkare/sektionsansvarig, Sara Kinhult, överläkare/sektionsansvarig, Susanne Magnusson, sjuksköterska/enhetschef, Thomas Relander, överläkare/sektionsansvarig, Karin Svedberg, sjuksköterska/enhetschef
Gå till toppen