Lund

Nedläggningsplan upprör på onkologen

Sköterskor protesterar mot avdelningsstängning 

– Om man stänger en avdelning blir det en ökad press på de andra avdelningarna. Det är redan i dag stor efterfrågan på alla platser och det ökar. En nedläggning är ett kortsiktigt beslut, säger Axel Fagerholm.
Han är en av 22 sjuksköterskor och undersköterskor på onkologens avdelning 88 som gjort en protestskrivelse.
– Vi har fått besked om att de under våren ska lägga ned en vårdavdelning i Lund. Vi har mötts av osäkra besked om hur det ska gå till. Tillförordnad klinikchef har sagt att det kan vara en temporär åtgärd, men i praktiken verkar det bli en hel vårdavdelning som läggs ned. I början av nästa vecka ska vi få veta hur det kommer att bli, säger Axel Fagerholm.
Det finns besparingskrav för hela Sus. Divisionschefen Carsten Rose vill inte säga om det innebär en neddragning av vårdavdelningar på onkologen.
– Jag har ett möte med personalen på tisdag och det finns olika möjligheter. Inget är beslutat än och det är det enda jag kan säga. Jag måste diskutera detta med verksamhetschefen och personalen först, säger Carsten Rose.
På avdelning 88 är personalen orolig.
– Stänger man en avdelning så är det svårt att öppna upp igen. Då har folk redan flyttat till andra avdelningar. Alla tillsvidareanställda omplaceras och de som går på vikariat får inte förlängt eftersom det är anställningsstopp. Även om det skulle vara en temporär stängning så går många värden förlorade, säger Axel Fagerholm.
I brevet varnar sköterskorna för att behovet av vårdplatser troligen kommer att öka när den nya anläggningen för strålbehandling blir färdig nästa år. De tror att väntetiderna blir längre och att det blir allt svårare att hitta de platser som krävs. Strålbehandling kan ge biverkningar som kräver vård.
Utöver problemen som sköterskorna fruktar för de sjuka så finns också en oro för den egna arbetssituationen.
– Osäkerheten är jobbig för man vill kunna planera sitt liv. Det är så kort varsel, det här ska hända om bara någon månad, säger Axel Fagerholm.
Läs alla artiklar om: Sus
Gå till toppen