Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Sverige

Syrerikt ytvatten ger dött hav nytt liv

Det går att pumpa liv i stinkande döda havsbottnar. Ändå är det oklart om tekniken kommer att tillämpas i full skala i Östersjön.
– De ekologiska effekterna är ännu inte utredda, säger Bertil Håkansson på Havs- och vattenmyndigheten.

Bengt Liljebladh, doktor i oceanografi, kontrollerar pumpen på en flotte i Byfjorden.Bild: Thomas Löfqvist
Enligt Håkansson kan några av svaren komma senare i vinter när ytterligare utvärderingar gjorts. Ett av de fleråriga försöken har av det skälet förlängts för att påvisa eventuella negativa effekter.
– Vi har annars inga storslagna idéer om hur projektet ska gå vidare, säger Bertil Håkansson.
Sydsvenskan beskrev i ett reportage för drygt ett år sedan hur en forskargrupp vid Göteborgs universitet riggat en pump på en flotte i Byfjorden.
Med pumpen trycks syrerikt ytvatten ner i djupare vattenlager. Syresättningen leder i sin tur till att den gödande fosforn i vattnet binds till bottensedimentet och att djur och växter kan återkolonisera bottnen.
Med mindre mängder fosfor i vattnet minskar också gisslet med algblomningar som ytterligare späder på bottendöden. De senaste femton åren har utbredningen av de helt syrefria bottnarna slagit rekord på rekord. Vid SMHI:s senaste mätning var 20 procent av Östersjöns botten död.
– Det finns de som inte gillar att vi manipulerar naturen, sa doktorn i oceanografi Bengt Liljebladh under intervjun ute på flotten i Byfjorden. Men vi tillsätter ingenting utan flyttar bara på vatten. Och det har tidigare skett på naturlig väg.
Nu har både Byfjorden och liknande försök i Stockholm och en fjärd vid Finska viken – båda ledda av finska forskare – utvärderats av Naturvårdsverket.
Forskargrupperna har dragit något skilda slutsatser, konstateras i rapporten. Medan den i Göteborg ser stora möjligheter är de finska forskarna betydligt försiktigare i utvärderingen.
– Kunskapen ligger inte på den nivå som krävs för att göra stora investeringar i tekniken, anser finländarna och pekar på osäkerheter kring växter, djur och miljögifter.
Forskarna i Göteborg tänker sig som nästa steg i projektet att förankra ett pumpande fullskaligt vindkraftverk över Bornholmsdjupet.
– Vi har gett forskarna möjlighet att utvärdera de tekniska, vetenskapliga och legala förutsättningarna för en pilotanläggning, säger Bertil Håkansson på Havs- och vattenmyndigheten.
Gå till toppen