Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läkare uppmanas anmäla hög chef

Divisionschefen Carsten Rose vid Skånes universitetssjukhus kan dras inför rätta för brott mot grundlagen.
– Han har gått över gränsen, så här får man absolut inte göra, säger Nils Funcke, yttrandefrihetsexpert.

Tolv sjuksköterskor och läkare skrev i förra veckan en kritisk debattartikel om hur besparingar hotar cancervården. Illojalt, anser divisionschef Carsten Rose.
Efter händelsen hotade han anställda med repressalier, enligt deras uppfattning. Inte med att ge dem sparken, utan att degradera dem. Carsten Rose förnekar hot och uttrycker sig så här:
– Jag gjorde klart för dem att om man gör så här [skriver en debattartikel] så är det ledningsgruppen på Sus åsikt att man kan ifrågasätta deras chefskap.
Så får man inte göra, enligt Nils Funcke, journalist och sekreterare i kommittén som skrivit förslaget till ny offentlighetslagstiftning.
– Det är kristallklart och ingenting att kompromissa om: har anställda vid en offentlig verksamhet synpunkter på den ekonomiska skötseln eller på vad som helst, har arbetsgivaren bara att tacka och ta emot. Det är en fullständigt grundläggande princip fastställd i grundlagen.
Carsten Rose vill ställa högre lojalitetskrav på chefer. Till saken hör att han själv satt sig emot försök att sätta munkavle på chefer. 2006 avstod han från att bli chef för Radiumhemmet i Stockholm eftersom ledningen ville att han skulle skriva på ett lojalitetslöfte.
– Det är två olika situationer, säger han nu.
– I mitt nuvarande anställningskontrakt finns ingen munkavle, men det är klart att jag har en lojalitet gentemot min sjukhuschef att leva upp till.
Den lojaliteten vill han överföra. I debattartikeln anser undertecknarna att regionledningens beslut hotar patientsäkerheten. ”Riktlinjerna på Sus”, skulle enligt Roses resonemang föreskriva en tystnadsplikt för chefer med hänvisning till lojalitet med den politiska ledningen.
Inte heller det håller. Redan 1993 kritiserade justitieombudsmannen, JO, en kommunchef i Göteborg som krävt lojalitet av underchefer.
– Att inskränka yttrandefriheten kan vara tjänstefel och JK [Justitiekanslern] kan väcka åtal, säger Nils Funcke.
Han uppmanar de drabbade att anmäla Rose till både JK och JO för att få saken granskad.
Oppositionsrådet Rickard Larsson (S) är ”förbluffad” över Roses agerande.
– Det är oerhört allvarligt om man säger till medarbetare att de blir av med jobbet om de yttrar sig.
– Både FN-stadgan, Europakonventionen och vår grundlag säger att det är fritt fram att kritisera utan att drabbas av repressalier. Det ska vara tvärtom – en anställd har en skyldighet att beskriva verksamheten så som man upplever den.
Han kräver att regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult (M) startar en utredning och vill att alla regionanställda ska tillfrågas om hur de upplever sina möjligheter att använda yttrandefriheten.
Sjukhuschef Jan Eriksson kommenterade på Sus hemsida i går för första gången Sydsvenskans artikel. Efter att ha slagit fast att meddelarfriheten omfattar alla poängterar han att chefer också måste respektera beslut som fattats i laga ordning och att chefskap handlar om samarbete.

Fem skydd för din yttrandefrihet

1Grundlagen. Du som är offentliganställd får fritt uttala dig om vad du vill. Du skyddas av grundlagen, Europakonventionen och FN-konventionen. Begränsningar är specialreglerade – exempelvis av patientsekretessen.
2Källskydd. Vill du lämna uppgifter till journalister anonymt skyddas du av grundlagen. Då får inte journalisten lämna ut ditt namn.
3Efterforskningsförbud. Vare sig dina chefer eller någon annan får ta reda på varifrån uppgifterna i en artikel om ditt jobb kommer.
4Repressalieförbud. Skriver du en debattartikel är det olagligt att straffa dig.
Bryter chefen mot repressalieförbudet kan hon eller han dömas till böter eller fängelse.
5Inspelning. Det är lagligt att spela in vad chefen, eller kollegor, säger. Exempelvis för att dokumentera hot.
Gå till toppen