Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Inpå livet

Rädsla föder intolerans

Tolerans är när nyfikenheten på den andre är starkare än rädslan. Som hos det tillitsfulla barnet som ännu inte har huvudet fullt av färdiga föreställningar.

Tomas Böhm.Bild: Claudio Bresciani / SCANPIX
Definitionen är Tomas Böhms, läkare, psykiatriker och medförfattare till antologin ”Tolerera” och till ”Hämnden är upprättelse”.
– Intolerans däremot, är när rädslan tar överhanden. Den använder sig av förenklade resonemang och är emot allt som är nyanserat och kräver tankearbete, säger han.
På individnivå är de psykologiska mekanismerna ungefär desamma vare sig det handlar om att vara tolerant mot partnern eller mot en person från ett annat land, menar han. Tolerans handlar om att leva sig in i den andres situation. Men också om ett växelspel mellan tolerans och gränser.
– Hur hög musik du accepterar att grannen spelar är en fråga om tolerans. Å andra sidan kanske grannen inte har inlevelseförmåga nog att förstå hur mycket du störs. Men det kan ju också vara så att grannen firar sin examen och då kanske det snarare är din inlevelseförmåga som brister, säger Tomas Böhm.
Barndomen är den faktor som mest påverkar hur tolerant en person blir, visar socialpsykologisk forskning.
– Om barnet har en bra relation till föräldrarna eller andra vuxna lär de sig att närma sig andra människor med en positiv förväntan. Men det kräver förstås att föräldrarna lever under förhållande som gör det möjligt att knyta an till barnet på ett inlevelsefullt och intresserat sätt.
Fred Saboonchi, doktor i psykologi, lektor och medförfattare till ”Tolerera”, menar att intolerans till stor del bygger på idén att man kan och bör ta bort det man inte gillar.
– Att vi alla har våra personliga preferenser och värderingar är inte fel utan nödvändigt för oss människor, säger han. Det är kontraproduktivt att tro att vi måste hålla med om allt. Men att tänka att det man inte gillar inte ska finnas, det är irrationellt.

Tolerans i siffror

Tolerans och intolerans är inte mätbara värden i sig. Däremot finns statistik över den svenska flyktingopinionen som visar att svenskarna blivit mer generösa än förr.

41

procent tycker det vore bra att ta emot färre flyktingar (2011). 1992 var siffran 65 procent.

31

procent vill inte att landet ska ta emot färre flyktingar (2011).

10

procent av svenskarna ser invandring som ett problem och ett hot mot svensk kultur och svenska värden (2011).

63

procent av svenskarna anser att det är helt eller delvis riktigt att invandrare fritt ska kunna utöva sin religion i landet. 13 procent tycker att det är helt fel. (2011).
Källa: I framtidens skugga, Göteborgs universitet, SOM-institutet.
Gå till toppen