Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: ”Sjukvården får ökade resurser 2013”

Med en höjd skatt, som den socialdemokratiska oppositionen föreslår, skulle problemen till följd av lågkonjunkturen fördjupas i Region Skåne. Det skriver företrädare för den styrande femklövern.

För sex år sedan fick våra fem partier skåningarnas förtroende att ta ett gemensamt ansvar för Region Skåne. Sedan dess har Region Skåne varit landets största politiskt styrda organisation med en majoritet bestående av allianspartierna och Miljöpartiet.
Vi arbetar i god anda mot samma mål: att invånarna ska vara nöjda och att Skåne ska vara Europas mest attraktiva region år 2020. Vi har också goda förutsättningar att nå våra mål, enligt OECD. Skåne är en av världens mest innovativa regioner och erbjuder god livskvalitet och stor potential – om vi fattar rätt strategiska beslut. Skåne behöver bland annat öka sysselsättningen, inte minst bland unga, och bli bättre på att matcha kompetens och jobbtillfällen.
Vi tar ansvar för Skånes utveckling och för Region Skånes ekonomi. Sedan Region Skånes tillblivelse för nu snart femton år sedan har regionens ekonomiska omslutning fördubblats. Vårdens omslutning har ökat från knappt 18 miljarder kronor 2002 till drygt 26 miljarder kronor för 2013. I fasta priser är det en ökning med 16 procent.
Vi har skapat en kollektivtrafik som, trots kritik, i stort sett alla andra landsdelar avundas oss.
Vi har även infört ett hälsovalssystem som har ökat tillgänglighet och kvalitet i vården, samtidigt som vårdköerna har minskat kraftigt. Sedan 2005, när Socialdemokraterna hade ansvaret för sjukvården i Region Skåne, har antalet skåningar som väntar på operation i mer än 90 dagar minskat med 80 procent.
Idag lägger vi fram vårt gemensamma budgetförslag för regionfullmäktiges ställningstagande. Region Skånes budget för 2013 omfattar totalt cirka 38 000 miljoner kronor, och ökar med 1 235 miljoner kronor eller 4,3 procent jämfört med 2012. Det innebär att ramarna räknas upp och att en rad konkreta satsningar kan göras, samtidigt som krav ställs på fortsatta förbättringar.
Nästa år får den skånska sjukvården hela 716 miljoner kronor mer än i år – netto. Det motsvarar en ökning med nästan 3 procent. Nettotillskottet består av en rad utökningar som till exempel pris- och löneuppräkning, tillskott för den ökande befolkningen och därutöver en allmän uppräkning av ramen. Först därefter har vi ställt krav på effektiviseringar inom sjukvården. Tillsammans med en del andra mer specifika plus och minus ger det sammantaget en utökad ram för den skånska sjukvården med 716 miljoner kronor. Tvärtemot hur det ibland beskrivs i medier får alltså den skånska sjukvården klart ökade – inte minskade – resurser inför 2013.
Ett annat tydligt område för satsningar under 2013 är kollektivtrafiken. Taxorna förblir oförändrade, och i budgeten tillför vi ytterligare 280 miljoner kronor till kollektivtrafiken. Dels investerar vi i nya pågatåg och dels gör vi det enklare att resa kollektivt. Bland annat kommer en ny betalfunktion att göra det möjligt att betala med kort på stadsbuss i mindre städer, och man ska även kunna betala biljetten direkt i mobilapplikationen när man söker efter en resa.
Vårt budgetförslag innefattar även en rad konkreta satsningar på bland annat primärvård, psykiatrin, vård i livets slutskede, neonatalvård, folkhälsa och hälsofrämjande åtgärder. Vi föreslår också stora investeringar i vindkraft och biogas.
I budgeten för 2013 lägger femklövern även fram förslag till nya skarpa finansiella mål för regionen. Det är nödvändigt för att säkra en rimlig finansiering av kommande stora investeringsprojekt, till exempel de omfattande miljardinvesteringar som regionen planerar för Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund.
Resultatmålet innebär att regionen, över en femårsperiod med start 2013, minst ska uppnå ett resultat som motsvarar 2 procent av regionens samlade intäkter och att det kortsiktiga, årliga resultatet bör uppgå till minst 1 procent av intäkterna. Glädjande nog ser vi även ut att kunna bli överens om detta mål med den socialdemokratiska oppositionen.
Som vanligt står regionen inför ett vägval. Antingen tar man tag i de strukturella utmaningar som den skånska sjukvården står inför, satsar för större ekonomisk tillväxt i regionen – eller också gör man det lätt för sig och höjer skatten. Den socialdemokratiska oppositionen föreslår en skattehöjning på 60 öre – precis som varje år oavsett vad som händer i omvärlden eller vad det betyder för skåningarnas privatekonomi. En höjd skatt skulle påverka skåningarnas köpkraft negativt och därmed skulle de konjunkturella problemen späs på, vilket bland andra Konjunkturinstitutet nu varnat för när andra landsting och kommuner väljer att höja skatten.
Skåne är fantastiskt. Vår region erbjuder stor variation, nybyggaranda, en bördig mylla, ett dynamiskt näringsliv, människor med bakgrund i jordens alla hörn och en rik kulturhistoria. Så har vi också satt ribban högt – vi ska erbjuda livskvalitet i världsklass.
Region Skåne går med 2013 in i sitt femtonde verksamhetsår. Vi i femklövern är fast beslutna att fortsätta förbättra villkoren och öka friheten i Skåne.
Pia Kinhultf (M) är regionråd och regionstyrelsens ordförande.
Gilbert Tribo (FP) är regionråd.
Anders Åkesson (MP) är regionråd.
Katarina Erlingson (C) är regionråd och förste vice ordförande i regionstyrelsen.
Birgitta Södertun (KD) är regionråd.
Gå till toppen