Lund

Socialchef slapp uppsägning

Han hade inte uppsåt att skada. Därför avskedades inte chefen på socialförvaltningen som skadade en kollega.

Den kvinnliga kollegan i tjugoårsåldern blev skadad när chefen skulle visa hur hon kunde avvärja en hotsituation.Bild: Arkiv: Håkan Röjder
Socialförvaltningens sätt att hantera incidenten med en chef som skadade en kollega när han skulle demonstrera sina kampsportskunskaper har väckt intern kritik. Igår fick Inga-Lill Sjunnesson förklara sitt agerande på den interna webben. Förvaltningen ville först stänga av chefen utan lön, men kom fram till att det inte fanns grund för det.
– Arbetsrätten är väldigt stark. Vi bedömde det här som väldigt allvarligt, men att stänga av utan lön höll inte arbetsrättsligt, säger hon.
Efter kontakter med fack och arbetsrättsjurister gjorde förvaltningen bedömningen att det inte heller fanns grund för avsked. Vid avsked får personen lämna sin anställning utan lön. Att chefen sagt att han inte hade uppsåt att skada blev det som vägde över.
– Skadan ska vara åsyftad, det ska alltså vara meningen att skada. Vi bedömde att det var svårt att bevisa. Han säger ju att det inte var meningen, säger personaldirektor Kenneth Wictor.
När chefen sedan självmant ville sluta hade förvaltningen inget att invända. Det innebär att chefen får fyra månadslöner, 147 600 kronor. Hade han blivit uppsagd hade det blivit sex månadslöner, enligt gällande kollektivavtal.
– Vi kom till vägs ände och det här tyckte vi var bra för alla parter, säger Inga-Lill Sjunnesson.
När incidenten blev känd inleddes en arbetsrättslig utredning. Men den lades ner när chefen valde att säga upp sig själv.
Är inte det att sopa problemen under mattan?
– Nej, utredningen gjordes i syfte att ta reda på hur vi skulle gå vidare. Det fanns ingen anledning att driva utredningen vidare när han väl hade sagt upp sig, säger Inga-Lill Sjunnesson.
Förvaltningen ska nu lära av det inträffade. Att det tog en månad innan den skadade kvinnan vågade berätta är allvarligt, säger hon.
– Det ska råda ett sådant klimat att man vågar berätta med en gång, så var det inte i det här fallet. Det handlar också om hur vi rekryterar chefer, hur bra vi är på att bedöma personer.
Finns det anledning att vara självkritisk här?
– Det kan alltid inträffa att man inte ser vissa saker.

Detta har hänt

* 4 oktober. En anställd i tjugoårsåldern blir allvarligt skadad när hennes chef ska demonstrera hur hot kan avvärjas. Chefen är kampsportare på hög nivå och prövar olika grepp på kvinnan och på en praktikant. Enligt kvinnan slår han henne i magen, tar strypgrepp, med mera.
* Kvinnan får andnöd och tvingas söka akut vård. Läkare konstaterar stukad halsrygg och senare diskbråck.
* Enligt kvinnan blev hon ombedd att hålla tyst om det inträffade och lovades fortsatt vikariat.
* Mannen sjukskriver sig dagen efter händelsen. Han väljer sedan att säga upp sig själv och får 147 600 kronor i avgångsvederlag.
* Kvinnan kan på grund av smärtorna inte gå tillbaka till jobbet och tvingas berätta för cheferna vad som hänt.
* Händelsen har polisanmälts av förvaltningen, men utredningen har lagts ner eftersom brott inte kan styrkas. I fredags överklagades beslutet av kvinnorna.

Kvinnan får vänta på eventuell ersättning

Innan skadorna är färdigutredda kan inte försäkringsbolaget besluta om ersättning till den skadade kvinnan.
Drygt en och en halv månad efter händelsen är det fortfarande oklart hur allvarliga skador kvinnan har fått. Företagshälsovården är inkopplad och incidenten är anmäld till kommunens försäkringsbolag, AFA.
– Men så länge man inte vet hur skadorna ser ut så är det svårt att bedöma, säger Cecilia Persson, HR-konsult på Socialförvaltningen.
Den skadade kvinnan har nu fått en facklig företrädare. Hon har också erbjudits samtalsstöd och är hemma från arbetet med lön eftersom smärtorna gör det omöjligt för henne att arbeta.
– Hon har inte kunnat komma tillbaka till jobbet och vi ser nu om det är något ytterligare vi kan göra, säger Cecilia Persson.
Gå till toppen