Kultur

Stulen aska banaliserar folkmord

Martin Bryder Gallery, Lund. t o m 15.12.

”Vad sa du att du gjorde sa du?” vill jag utbrista när jag har läst Carl Michael von Hausswolffs ord om sin utställning på Martin Bryder Gallery. ”Sa du att du hade besökt förintelselägret Majdanek i Polen och samlat ihop aska från ett av krematorierna, och nu efter en tid blandat den med vatten och strukit ut den på akvarellpapper som färg?”
Det står verkligen så. Det är som om debatten om kvarlevor från ”exotiska” folk som förvarats vid museer och forskningsinstitutioner inte har ägt rum. Som om begreppet griftefrid inte existerar. Som om offer från historiens värsta folkmord skulle kunna hanteras som souvenirer och varor.
Det går inte att ta miste på att det finns goda intentioner. von Hausswolff är tydlig med att han vill påminna om hur ”människor torterade, plågade och mördade”.
Och visst, bilderna är suggestiva; askan är utstruken i små rektanglar och man kan absolut skönja de dunkla gestalter som konstnären talar om i sin text. Martin Bryders utsökta gallerirum utgör dessutom en värdig inramning. Men i slutänden gör hanteringen av askan ändå att känslan av banalisering överväger.
Utställningen består av ytterligare två verk, som båda ingår i linjer som von Hausswolff har följt sedan 1990-talet. Det ena är ett fotografi av den skogsglänta i före detta Ostpreussen där Hermann Görings jaktstuga en gång stod.
Bilden är tagen nattetid och som så ofta med laddade platser har konstnären lyst upp den med rött ljus. Det är intensivt och ödesmättat.
Det sista verket består av ljudinspelningar utanför den lägenhet i Mexico City där författaren William S Burroughs råkade skjuta ihjäl sin fru under en urartad Wilhelm Tell-lek 1951.
von Hausswolff är intresserad av röstliknande ljudfenomen som kan uppstå i bakgrundsbrus och har en romantisk föreställning om att det skulle kunna vara den platsens andar som gör sig påminda. Även om man är skeptisk till detta, fungerar verken som uppmaningar och övningar i att skärpa blicken och hörseln.
Utställningen handlar om att bokstavligen försöka spela in eller på annat sätt fånga historiens vingslag. När von Hausswolff inte grumlas av aningslöshet och dåligt omdöme erbjuder han spännande och alternativa strategier för att hantera och minnas det förflutnas fasor.
Gå till toppen