Sverige

Nya regler hotar snuset

Svenskt snus hotas av ett nytt tobaksdirektiv som EU-kommissionen snart presenterar, uppger Aftonbladet. De nya reglerna skulle tvinga svenska snustillverkare att höja tobakshalten i snuset.

Bild: Arkiv: Thomas Löfqvist
Svenskt snus hotas av ett nytt tobaksdirektiv som EU-kommissionen snart presenterar. Enligt förslaget, som Aftonbladet tagit del av, ska tobaksprodukter innehålla minst 85 procent tobak. Svenskt snus innehåller cirka 50 procent och svenska snustillverkare skulle tvingas att höja tobakshalten.
– Det här visar att man egentligen inte är emot snusets eventuella skadeverkningar, utan produkten som sådan, säger EU-parlamentariker Christoffer Fjellner (M).
Gå till toppen