Lomma

Krav på minskad skolstress

Stress, sömnproblem och oavlönat övertidsarbete. Lärarna på Pilängsskolan hinner inte med sitt arbete och nu kräver skyddsombud åtgärder.

Arbetsmiljön på Pilängsskolan i Lomma har allvarliga brister. Skolans rektor instämmer helt i den bild som lärarna ger av arbetsmiljön.
– Beskrivningen är i allra högsta grad överensstämmande med lärarnas verklighet. Det här är en fråga som behöver lyftas till lokal och nationell nivå. Vi ska ta ansvar på den här arbetsplatsen genom att följa upp och lyssna vad enskilda lärare har att säga, säger Stefan Rönneke, rektor på Pilängsskolan.
Skyddsombud kräver insatser enligt arbetsmiljölagen för att inte gå vidare till Arbetsmiljöverket.
Flera nytillkomna arbetsuppgifter har bidragit till att situationen blivit ohållbar, enligt lärarna. Det är ny läroplan, nya kursplaner och nytt betygssystem. Som om det inte är nog så tillkommer också all information som ska läggas in i elevernas veckoplaner, elevledda utvecklingssamtal, skriftlig pedagogisk planering samt alla läsplattor som ska delas ut till elever.
– Sedan är det individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram. Det är inget nytt, men det ska göras på annat sätt, säger Stefan Rönneke.
Lärarna skriver att de inte hinner hjälpa alla elever som behöver särskilt stöd. Det behovet har ökat men antalet mentorer har minskat.
Personalantal på skolan styrs av givna nyckeltal och inte av behov, skriver skyddsombudet.
För rektor handlar det om att prioritera.
– Vi försöker skapa tid. Vi får sortera den tiden vi har och gå igenom arbetsuppgifterna, säger Stefan Rönneke.
I januari i fjor flaggade han själv för den ohållbara situationen i egenskap av facklig företrädare för Sveriges skolledarförbund.
– Vi behöver också stöd. Skolledare har totalt ansvar för hela verksamheten och det tar all arbetstid, säger Stefan Rönneke.
Rektorerna har det pedagogiska utvecklingsansvaret men tiden för det konkurrerar med arbetsuppgifter som lokalansvar och städavtal.
Gå till toppen