Malmö

Politikerna ryter till om bussarna

Malmös trafikpolitiker från både S, MP och M är kritiska
mot den nya tidtabellen som börjar gälla på söndag. 

Linje 4, som bland annat går genom Valdemarsro, är en av de linjer som förändras när busslinjerna dras om . Efter klockan 21 vänder bussen vid Segevång.Bild: Foto: Emma Larsson
– Fullständigt galet, säger Anders Rubin (S) som är ordförande i tekniska nämnden.
– De tar i för mycket, säger Karolina Skog (MP), som är vice ordförande i tekniska nämnden.
Oppositionens ledare i tekniska nämnden moderaten Håkan Fäldt säger:
– De som bor i Valdemarsro ska ha rätt att tycka att de ska kunna komma hem på ett vettigt sätt efter bio eller träning.
I den nya vintertidtabellen som börjar gälla den 9 december har Skånetrafiken infört glesare trafik och ändrade sträckningar på ett antal busslinjer för att spara pengar (se faktaruta). Buss fyra till Valdemarsro som idag går var tjugonde minut fram till midnatt kommer att vända vid Segevång från och med 21.00.
– Vi har inget val. Vi har helt enkelt inga pengar, sade Skånetrafikens press- och informationschef Ulrika Mebius i mitten av november när förändringen presenterades.
Malmös trafikkommunalråd Anders Rubin (S) som driver på för att fler Malmöbor ska välja bussen istället för bilen säger:
– Vi blir oerhört bestörta!
Han säger att kollektivtrafikresorna i Malmö ökar med 8 procent i år.
– Nu när det går åt rätt håll väljer den borgerliga regimen i regionen, med stöd av Miljöpartiet, att dra ner. Vad vi skulle behöva är en utökad busstrafik.
I sin alternativbudget för regionen föreslår Socialdemokraterna en höjning av landstingsskatten med 60 öre.
Moderaten Håkan Fäldt tillhör oppositionen i Malmö, men i regionen företräder han majoriteten. Han är ledamot i trafikkollektivnämnden som styr Skånetrafiken. Som moderat tycker han inte att stadsbusstrafiken ska byggas ut med hjälp av skattehöjningar.
– Vi har fått en budget som vi ska följa. Vi har talat om för tjänstemännen att de får anpassa kostymen.
Skånetrafiken gör ett underskott på 110 miljoner i år. Grundproblemet, menar Håkan Fäldt, är att biljettintäkterna minskade när man stoppade kontantbetalning efter krav från Arbetsmiljöverket. Kontantbiljetterna var dyrare än dagens rabatt- och månadskort. Att Skånetrafiken i det läget gör vissa neddragningar i Malmö är rimligt, anser Håkan Fäldt.
– Självklart kan man glesa ut någon buss där resenärerna är få.
Men på en punkt är Håkan Fäldt kritisk: att dra in sena kvällsbussar som nu sker i Valdemarsro tycker han är fel.
– Malmö ska ha en viss minimitrafik. Jag tycker att det ska gå en nattbuss med rimligt mellanrum åtminstone till midnatt.
Miljöpartisten Karolina Skog företräder Malmös rödgröna majoritet och delar ansvaret för Malmös trafikfrågor med Anders Rubin (S). Hon har förståelse för att Skånetrafiken sparar.
– De har mer utgifter än pengar. Man måste göra neddragningar.
Karolina Skog (MP) tycker som Håkan Fäldt (M) att det är fel att slopa sena kvällsbussar.
– Inom Malmö måste det finnas bussar hem fram till midnatt. Man har gått under en basnivå.
Denna åsikt har de framfört till kollektivtrafiknämndens ordförande och tjänstemännen på Skånetrafiken.
Anders Rubin (S) står bakom kravet på att behålla sena kvällsbussar. Men han går längre i sina protester: han är helt emot besparingarna och vill istället att kollektivtrafiken förstärks.
Egentligen tycker miljöpartisten Karolina Skog likadant:
– Vad jag verkligen skulle vilja är att regionen höjer skatten och satsar det på kollektivtrafiken. Det är tråkigt att femklövern inte gör det.
Här dras Karolina Skog åt olika håll. Miljöpartiet ingår ju i den majoritet, "femklövern", som nyligen klubbade en oförändrad skattesats. Men att MP är med på budgetuppgörelsen och skattesatsen i regionen betyder inte att det är vad partiet skulle ha gjort om de styrde själva, säger Karolina Skog.
– Vi står bakom det, men det är en kompromiss och jag har respekt för de avvägningar mina regionkollegor har gjort.
Hon tillägger:
– Det är inte så enkelt. Även när vi styrde med Socialdemokraterna i regionen drog man ner på kollektivtrafiken.
Folkpartisten Mats Persson, som är ordförande i kollektivtrafiknämnden, lovar att lyssna på Malmöpolitikernas kritik. Det är inte omöjligt att den nya tidtabellen justeras, säger han.
– Inga dörrar är stängda. Vi ska titta på hur sent bussarna kan gå. Men vi anpassar utbudet efter människors vilja att åka med oss. Vi kan inte köra tomma bussar.

Så förändras busslinjerna

Linje 1. Slutar köra mellan Elinelund och Sibbarp. Från Jägersro till ändhållplatsen Kristineberg glesas trafiken ut klockan 9–14.
Linje 2. Ska under vissa klockslag köra var tionde minut i stället för var femte på sträckan Västra hamnen–Centralen.
Linje 4. Går till Naffentorpsvägen först i sommar, då den nya cirkulationsplatsen ska vara klar. Tills dess kör linje 4 sin vanliga rutt med hållplatsuppehåll vid Skogsmästaregatan och sluthållplats vid vändplatsen Bunkeflostrand på Klagshamsvägen.
Linje 5. Hittills har linje 5 kört mellan Hyllie och Kvarnby, men i den östra änden slopas alla hållplatser efter Stenkällan. Hållplatsen Högatorpsvägen försvinner. Den som vill till Kvarnby får ta linje 35.
Linje 31. Mellan Lindängen och Mellersta hamnen fortsätter linje 31 att köra, men glesare. Trafiken slopas helt under sena fredags- och lördagskvällar.
Linje 32. Sen kvällstrafik dras in på fredagar och lördagar.
Linje 33. Hållplatsen Stolpen Limhamns centrum flyttas, liksom Hyllie kyrkoväg. Nya hållplatser vid Hyllie gård och Malmö ridklubb.
Linje 35. Slutar att köra norrut via Videdalsvägen och Toftanäsvägen med ändhållplats Flansbjer. I stället ska linje 35 köra österut med ändhållplats Kvarnby. Den andra änden av linje 35 får glesare trafik klockan 9–14.
Linje 52. Hittills har linje 52 kört mellan Stenkällan och Kvarnby by. Linjen förlängs så att den kör ända till Kvarnby.
Linje 84. Bussen som transporterat sportpublik till Stadion försvinner. I stället hänvisar Skånetrafiken till de vanliga busslinjerna.

Malmös rödgröna vill att fler åker buss

I Malmös rödgröna majoritets politiska plattform för mandatperioden står: "För att hantera den kommande befolkningsökningen måste allt fler av resorna i staden ske med yteffektiva färdsätt: gång, cykel och kollektivtrafik. Om det ska gå att trovärdigt locka bilister till kollektivtrafiken, måste kvaliteten och framkomligheten vara bra."

Biljetterna finansierar hälften

52 procent av kostnaden för Malmös stadsbussar kommer från biljettintäkter, resten är skattefinansierat.
Gå till toppen