Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

ÖB öppnar för nordisk flygsamverkan

Flygsamarbetet med Danmark för flygvapenstyrkorna i Norden ytterligare ett steg närmare varandra. ÖB utesluter inte ett gemensamt luftförsvar.
Sverige, Norge, Danmark och Finland samarbetar allt närmare militärt, bland annat kring materialinköp och långsiktig planering.
Den svenska och finländska marinen patrullerar gemensamt Östersjön. Liknande samarbeten är på gång för flygspaning.
En gång per år träffas fyra flygvapenchefer för att dryfta gemensamma intresseområden, genomförd verksamhet och kommande utmaningar.
De nordiska länderna är på väg in i ett Natosamarbete kring en gemensam luftlägesbild.
I fjol var 22 svenska, danska och norska plan med i flygkriget mot Libyen.
I oktober enades Sverige, Norge och Finland om att under 2014 gemensamt övervaka Islands luftrum.
Och nu ansluter sig Danmark till ett gränsöverskridande system av regelbundna samövningar mellan stridsflygplan från alla de nordiska länderna.
Det sker i en tid när flygstyrkorna omstruktureras – och krymper. Sveriges flygvapen kan halveras när dagens Jas-flotta ska uppgraderas i enlighet med det riksdagsbeslut som fattades i torsdags. Danmark och Norge står inför liknande moderniseringar.
Då är det frestande för försvarscheferna att bli effektivare genom att slå ihop sina flygstyrkor med grannländernas. Ett samordnat nordiskt luftförsvar är en möjlighet.
Sveriges överbefälhavare Sverker Göranson är positiv:
– Det finns inget stopp militärt. Det finns goda militära förutsättningar för ett gemensamt luftförsvar i Norden, säger han till Sydsvenskan.
– Men detta är naturligtvis inte upp till mig att avgöra. Det är en fråga som våra politiker råder över, att avgöra hur långt vi ska gå i flygsamarbetet, säger ÖB.
Gå till toppen