Skåne

JK granskar tystad personal

Eftersom ingen utsattes för någon bestraffning var Carsten Roses munkavle på personalen ingen grundlagsbrott. Men JK kommer ändå att granska Sus.

Bild: Arkiv: Sydsvenskan
Den 11 november skrev tolv medarbetare vid onkologiska kliniken på Suskritisk debattartikel i Sydsvenskan om hur besparingar hotar cancervården. Artikeln fick divisionschefen att lägga munkavle på de anställda.
Enligt den anmälan som lämnats till JK har Carsten Rose hotat personalen med repressalier i form av degraderingar. I artiklar i Sydsvenskan har Carsten Rose sagt att han inte hotat någon, bara sagt att de underlydandes "chefskap kan ifrågasättas".
Endast JK får dra människor inför rätta för misstänkta grundlagsbrott. I grundlagen finns det så kallade repressalieförbudet – offentliganställda som framför sin åsikt får inte straffas. Brott mot förbudet kan ge fängelsestraff.
I sitt utlåtande konstaterar JK att Carsten Rose inte har brutit mot repressalieförbudet, eftersom ledningen inte vidtagit några åtgärder mot de anställda. Men JK kommer ändå att granska sjukhusledningens agerande mot de tolv medarbetarna.
Nu startas ett tillsynsärende där JK ska hämta in mer uppgifter från Sus.
Läs alla artiklar om: Sus
Gå till toppen