Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Bristfällig vård-kvinna dog

Det var en kaotisk arbetssituation på akuten som ledde till att en äldre kvinna med hjärnblödning fick vänta fem timmar på vård i Lund. Kvinnan dog efter sex dagar.


Bild: Foto: Ingemar D Kristiansen
Sydsvenskan har tidigare berättat om den 80-åriga kvinnan som kom in med ambulans mitt i natten. Hon bedömdes behöva besök av läkare senast inom 30 minuter. Hennes man satt vid hennes sida. Inget dramatiskt skedde, kvinnan föreföll somna. Ingen läkare tittade till henne på hela natten. När en sjuksköterska gick morgonronden vid sjutiden upptäckte hon att kvinnan var medvetslös. Då konstaterades en hjärnblödning som var så omfattande att det var för sent för en operation. Vården fick inriktas på lindring i livets slutskede.
– Detta ska inte kunna hända. Saker har inte sköts som det ska. Vi vet inte om det hade gått att rädda kvinnans liv. Men bara misstanken gör att vi måste gå vidare väldigt grundligt, säger chefsläkare Jesper Persson.
Lex Maria-anmälan tecknar en mycket stökig arbetsplats. "Övervakningen har varit bristfällig på grund av en kaotisk arbetssituation." "Sjuksköterskor har inte hunnit med att se till patienterna." "Patienter har vårdats på akutmottagningen i väntan på att få plats på vårdavdelningar." "Otillräckligt med sjuksköterskeresurser denna natt." "Kompetensen på tjänstgörande läkare har varit låg."
– Arbetssituationen har varit och är väldigt ansträngd. Det kan vi inte på något sätt förneka.
Enligt Jesper Persson är huvudanledningen till den bristande vården att det fanns väldigt många patienter på akuten den aktuella natten. Sex patienter väntade på vårdplats på andra avdelningar. Sköterskorna var upptagna med dessa svårt sjuka patienter. Bemanningen är otillräcklig för sådana lägen.
– En annan orsak är att vi har för få specialistläkare i akutmedicin och att den som var där var fullt upptagen med sjuka patienter och med att leta vårdplatser.
Socialstyrelsen konstaterade efter ett besök för två veckor sedan att en liknande situation kan uppstå igen.
– Det handlar om både kompetens och om flödena som inte fungerar. Skånes universitetssjukhus har besparingsbeting. Men det ska inte drabba akuten. Vi måste tvärt om satsa. Sjukhusledningen har gett sitt fulla stöd för nyanställningar.
Sju omedelbara åtgärder har vidtagits i väntan på Socialstyrelsens djuputredning. De akutläkare som varit på internutbildningar på andra avdelningar på Sjukhuset har kallats tillbaka till akuten. Nya arbetssätt för att frigöra vårdplatser på Sus tas fram. Nya rutiner för säkerhetssystem på akuten är på gång.
Vad har du att säga till Lundabor som blir oroliga?
– Detta är en mycket tragisk händelse. Men man ska inte glömma att det söker uppåt 300 patienter akut i Malmö och Lund varje dag. De flesta tas väl omhand. Vi tror på öppenhet för att höja patientsäkerheten, men baksidan är att människor får kännedom om undantagen. Detta ska inte hända ingen. Jag känner mig ganska optimistisk om att vi relativt snabbt ska kunna klara det.
Gå till toppen