Malmö

Hoppet lever för sena turer

– Vi får se om det finns möjlighet att göra något som är bättre.
Trafikutvecklaren Håkan Kristiansson på Skånetrafiken ska undersöka om de sena bussarna kan komma tillbaka.

Tidtabellerna är i första hand en fråga för Skånetrafikens tjänstemän, politikerna i den regionala kollektivtrafiknämnden fattar övergripande beslut.
Men de nya neddragningarna i Valdemarsro och Husie engagerar både tjänstemännen och kollektivtrafiknämndens ordförande Mats Persson (FP). Dessutom har Malmös lokala trafikpolitiker slutit upp bakom Valdemarsrobornas krav på att de sena kvällsbussarna kommer tillbaka, och de backas upp av stadsdelspolitikerna i Husie och Kirseberg.
Inget är ännu utlovat. Men samtal pågår via mejl, möten och andra kanaler.
– Vi samlar synpunkter. Sedan får vi på något sätt värdera hur viktigt det är att göra något åt det, säger trafikutvecklaren Håkan Kristiansson som ansvarar för Malmös stadsbusslinjer.
Ett underskott på 110 miljoner kronor i år är skälet till att Skånetrafiken dragit ner på Malmös stadsbussar. Ska man ta tillbaka den indragna kvälls- och nattrafiken måste det sparas någon annanstans, konstaterar Håkan Kristiansson. Alternativet är att politikerna beslutar om ett extra tillskott.
Håkan Kristiansson har haft ett möte med villaföreningen i Valdemarsro, och han fick med sig ett konkret förslag: Begränsa linje 4-turerna till Bernstorps köpcentrum och lägg istället pengarna på sen kvällstrafik till Valdemarsro. Idag går bussarna till Bernstorp även efter att butikerna stängt.
– Vi håller på att titta på om det är möjligt, säger Håkan Kristiansson.
För sträckan Stenkällan-Kvarnby har tjänstemännen på Skånetrafiken ännu inga konkreta förslag för den uteblivna nattrafiken.
När Skånetrafiken valde vilka linjer och sträckor som skulle drabbas av nedskärningarna utgick tjänstemännen från hur många som reste med bussarna.
– Vi valde att plocka bort trafik på de sträckor och linjer där det var minst antal resor. Vi försökte att göra så att så få som möjligt skulle drabbas av förändringarna, säger Håkan Kristiansson.
Regionrådet Mats Persson (FP) står bakom den tanken. ”Vi har inte möjlighet att köra med tomma bussar”, upprepar han när han bemöter kritikiska mejl om neddragningarna.
Men Mats Persson erkänner att Valdemarsro och delar av Husie drabbats av neddragningar utan att Skånetrafiken erbjudit ett annat alternativ. ”Den förändringen”, skriver Mats Persson i sina svarsmejl, är ”någonting vi kommer att följa för att se om vi har rätt utbud i förhållande till resandebehov och vilja att åka med bussen.”

110

miljoner kronor. Så stort är underskottet som gör att Skånetrafiken dragit ner antalet avgångar bland Malmö stadsbussar.
Gå till toppen