Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Lund vill utbilda hela världen

Gratis utbildning via webben, utan behörighetskrav, öppen för vem som helst. Det kan bli verklighet vid Lunds universitet.

Lunds universitet är första svenska lärosäte som utreder möjligheterna att ge gratis universitetsutbildning online.
Redan idag finns distansutbildning på webben, men det här är något annat.
– Till onlineutbildning behöver man inte ansöka och bli antagen utifrån behörighetsvillkor, säger Ebba Ossiannilsson, som tidigare i veckan fick i uppdrag av utbildningsnämnden att utreda frågan.
I första hand handlar det om att erbjuda enstaka kurser, snarare än program, tror Ossiannilsson. Universitet i USA och i Kanada, och nu senast i Storbritannien, har redan infört öppna kurser (se faktaruta). Där läggs föreläsningar ut på webben. Studenterna löser uppgifter enskilt eller i grupp och kommunicerar via chattar eller forum på nätet.
– Ska motivationen hållas uppe så måste det finnas interaktivitet. Om det dessutom är studenter med olika bakgrund, i olika länder med olika tidszoner så krävs flexibilitet, säger Ebba Ossiannilsson.
Hur ska kunskapsnivån kontrolleras, vem vill rätta hundratusentals prov?
– Det kommer att krävas en helt annan pedagogik och examination. Ett sätt är att skatta sin egen kunskap via självvärdering. Det kanske inte blir så att man får graderat betyg, utan ett intyg att man gått kursen.
Är det inte enkelt då att bara glida igenom?
– Det kan man ju tycka, men man kan vända på det, det är en mycket större kritisk massa om hundratals studenter från hela världen deltar, istället för att en enda lärare bedömer. För många onlinestudenter är inte examen och poäng det viktiga, utan just kunskaperna, kompetensen och bildningen.
Varför vill Universitetet satsa på det här?
– Om man ska utbilda hela världens befolkning krävs att ett nytt universitet öppnar varje dag. Det är inte möjligt. Vi måste alla bidra till hållbar utveckling. Människor som är utbildade har bättre hälsa, mår bättre och kan bättre bidra till samhällets utveckling. Det gagnar oss alla. Om vi lyckas bra är det också en marknadsföring av Universitetet internationellt.
Devalverar inte gratis onlinekurser värdet av utbildning?
– Nej, tvärt om. Om man gör det öppet för alla så måste kvaliteten höjas. Har man hela världen som kritisk massa så måste man verkligen visa att man är bäst.
Ingen tidpunkt har beslutats för när öppna kurser kan börja ges vid Lunds universitet, eller vilka ämnen som då kan bli aktuella.

Global trend

2011: Stanford University i USA ger en gratis webbaserad kurs i artificiell intelligens. Gensvaret blir enormt. 160 000 studenter från 190 länder anmäler sig.
2011–2012: Fler lärosäten går samma väg, bland andra amerikanska MIT, Harvard och Berkeley. Oftast får studenterna inga akademiska poäng, vill de ha det får de betala.
2012: I förra veckan lanserade flera brittiska universitet The Futurelearn genom Open University som ger gratis, öppna onlinekurser.
2013: Nästa år utfärdar EU ett program om öppen utbildning. Unesco, Commonwealth of Learning, OECD och EU driver redan frågan. Det politiska budskapet är att det som finansieras av offentliga medel ska gå tillbaka till medborgarna.
I mars ska Massive Open Online Courses (MOOCS) diskuteras på Leru, ett nätverk för prestigeuniversitet i Europa, där Lunds universitet ingår.
Lunds universitet ger idag juridisk grundkurs som onlinekurs. Alla som söker kommer in, men slutprovet måste göras på plats i Lund eller Stockholm. De tjugo bästa erbjuds plats på juristprogrammet.
Gå till toppen