Kultur & Nöjen

Skissernas och Moderna ökar

2012 blir ett starkt år för Skånes konstmuseer. Det sammanlagda antalet besökare ökar med runt 17 procent till totalt 865 000.
Bäst går Moderna museet och Skissernas museum.

Skissernas Museum - starkt i Lund 2012.
Sydsvenskan har gått igenom besökstalen för de största skånska konstmuseerna under 2012. I några fall är siffrorna uppräknade till helår från årets första elva månader, i några är det prognoser.
Den mest anmärkningsvärda ökningen står Skissernas museum i Lund för. Utställningar med bland andra Siri Derkert och sommarens samling på temat ”Moln” lockade sammanlagt uppemot 70 000 personer.
Det ska jämföras med förra årets siffra på drygt 20 000 besökare.
– Vi har inte räknat antalet besökare riktigt så noga tidigare, vilket är en del i ökningen. Men det handlar också om en riktig ökning, säger Göran Bexell, ordförande i Skissernas styrelse.
Utökad barnverksamhet och aktiviteter i samband med konferensen Innovation in Mind och under Lunds kulturnatt har lockat många, menar Göran Bexell.
Skissernas museum är en del av Lunds universitet – men på många sätt en lite främmande fågel i en jätteorganisation inriktad på forskning och utbildning.
Att synliggöra och söka samarbeten är därför extra viktigt.
– Där menar jag att Patrick Amsellem (Skissernas chef sedan årsskiftet 2011-2012, reds anm) har gjort ett stort jobb, genom att han är så aktiv med att presentera museet, kommenterar Göran Bexell.
Ett annat museum som gått bra är Moderna museet Malmö. Museet visar en dryg 40-procentig ökning av antalet besökare från 2011 till 2012.
Det ger en helårssiffra en på bit över 100 000.
– Det tar tid att etablera sig, men nu är vi inne på tredje året och folk har lärt sig att det finns ett nytt ställe att besöka, säger chefen John Peter Nilsson.
Årets stora satsningar har varit en gedigen översiktsutställning med Niki de Saint-Phalle, bilder av fotografen Irving Penn och nu senast en samlingsutställning kring surrealismen.
För museet betyder de goda besökssiffrorna handlingsfrihet och förtroende från huvudmännen: Malmö stad, Region Skåne och staten.
– Att vi gör Niki de Saint-Phalle som nu också visas i Stockholm visar ju att också huvudstaden kan ta emot utställningar härifrån.
Något uttalat publikfrieri, vad gäller utställningspolicy, vill inte museichefen kännas vid. Snarare handlar det om att göra utställningar som ”tilltalar hela bredden av besökare”.
– Dessutom finns det en myt om att folk inte förstår ”svår” konst. Då kan man bara se hur det är i Stockholm, där ju Marcel Duchamp tillhör de mest älskade och publikdragande konstnärerna, säger John Peter Nilsson.

Utställningar 2013

Dunkers kulturhus: Nick Brandt (naturfoto, från 8 februari).
Malmö konsthall: ”Fotografi i fokus” (med Sven Augustijnen, Dave Hullfish Bailey, Alfredo Jaar, från 15 februari).
Malmö konstmuseum: ”Malmö Nordic (från 3 maj).
Moderna museet Malmö: Tala Madani: ”Rip Image” (från 16 februari).
Lunds konsthall: ”I strömmen”, (med bland andra Hilma af Klint, Joachim Koester, Emily Wardill, från 23 februari).
Gå till toppen