Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Malmö

Hotell får klartecken

Länsstyrelsen säger ja till Dockan-hotellet.

En bostadsrättsförening och två enskilda grannar har överklagat detaljplanen för bygget. De anser att hotellet drar till sig för mycket trafik vid Isbergs gata och Dockplatsen och de hävdar att omgivningen och deras egna bostäder kommer att hamna i skugga och drabbas av obehagliga vindar.
Hotellet ska bli 85 meter högt, vilket kan jämföras med bostadshusen på andra sidan gatan som är 20 meter höga. Den tidigare detaljplanen tillåter en höjd på 15 meter på den aktuella tomten.
Länsstyrelsen har tidigare skickat tillbaka planen till Malmös stadsbyggnadsnämnd därför att den behandlats som ett enkelt planärende utan allmänt intresse. Det innebar att den inte skulle skickas till kommunfullmäktige för godkännande.
Efter länsstyrelsens stopp tvingades stadsbyggnadsnämnden göra om hela processen och få kommunfullmäktiges godkännande. Grannarna upprepade sina invändningar.
Några hävdar också att ärendet inte handlagts på ett opartiskt vis. Länsstyrelsen svarar att det inte kommit fram någon omständighet som gör att kommunens beslut måste ändras.
De olägenheter grannarna befarar anses inte vara av den karaktär att det finns skäl att stoppa bygget.
I beslutet påpekas att kommunen har stora möjligheter att bestämma hur marken utnyttjas. Det måste ha begåtts uppenbara fel eller medföra stora olägenheter för enskilda människor för att ett beslut om en detaljplan ska rivas upp.
Gå till toppen