Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Sverige

Gasbilar kan skada klimatet

Fler gasbilar leder till ökad användning av fossil naturgas. Det hävdar Per Kågeson som en gång grundade organisationen Gröna bilister. Han är därför kritisk till satsningen på biogasbilar.

Omkring 60 procent av fordonsgasen utgörs av biogas. Resten är fossil naturgas.Bild: Arkiv: Andreas Apell/Scanpix
– Det är dessutom väldigt dyrt att använda biogasen för personbilar, säger Per Kågeson. Biogasen gör bäst klimatnytta i fartyg och tunga lastbilar i fjärrtrafik.
Forskaren och debattören Per Kågeson är huvudsekreterare i en statlig utredning om en fossiloberoende fordonsflotta. Tillsammans med Lina Jonsson, en av utredningens sekreterare, har han skrivit en rapport som ifrågasätter gasbilen som miljöbil.
Orsaken är att det är brist på biogas och att gasbilar redan idag därför kör på ren fossil naturgas. Bristen har lett till att AGA och Eon tvingats importera biogas från England för att kunna leva upp till sina åtaganden gentemot större kunder, enligt rapporten.
Importen leder även till stora energiförluster när gasbehållare måste transporteras långa vägar.
Antalet gasbilar har på fem år ökat från 15 000 till nästan 40 000. Med den nya miljöbilsdefinitionen spår Gröna bilister ett fortsatt ökande intresse för gasbilen. 2012 utgjorde gasbilarna fem procent av de nyregistrerade miljöbilarna. I år antas var femte såld miljöbil bli en gasbil.
Per Kågeson anser att gasbilen inte hör hemma bland miljöbilarna. Bilarna ska därför heller inte gynnas av de kraftiga skattesubventioner som klassningen leder till. Bara 0,7 procent av gasbilarna köps för övrigt av privatpersoner.
"Användningen av fordonsgas i personbilar är helt beroende av fortsatta subventioner i form av ingen eller låg drivmedelsskatt och ett kraftigt rabatterat förmånsvärde", skriver han och Lina Jonsson i rapporten.
Vidare läcker gasbilar eftersom förbränningen i motorerna är ofullständig. Gas som läcker är inte så mycket en säkerhetsrisk som att den är skadlig för klimatet. Samma mängd metangas har en klimatpåverkan som är tjugo till trettio gånger starkare än den koldioxid som uppkommer vid förbränning.
Så varför finns det en så stark politisk vurm för gasbilar?
– Det kan handla om entusiasm. Man söker efter lösningar som leder bort från fossilberoendet. Men branschen ägnar inte tillräcklig uppmärksamhet åt metanläckaget, säger Per Kågeson.
2011 producerades 1,5 terawattimmar biogas. Omkring hälften uppgraderades till en kvalité som gör metangasen nästan jämbördig med fossil naturgas. Gastyperna kan blandas och kallas då fordonsgas. Den producerade mängden biogas kan jämföras med att landets inrikestransporter använder omkring 95 terawattimmar energi.
Enligt Kågeson och Jonsson är det bara ekonomiskt rimligt att öka biogasproduktionen tre-fyra gånger. Men inte ens då skulle den räcka till landets bussflotta och den skulle bara täcka 10–15 procent av de tunga lastbilarnas energibehov.
Eftersom biogas är dyr och läcker ur motorerna, är det då inte lika bra att produktion av andra generationens biobränsle – den som ska göra drivmedel av skogsråvara – inte tycks bli verklighet?
– Nej, det tycker jag absolut inte, säger Per Kågeson. Det är visserligen inte klokt att försörja personbilar med gasen eftersom den har så dålig verkningsgrad. Men i södra Sverige finns ett gasnät där den fossila naturgasen behöver bytas ut.

Utsläpp binds i nya växter

Biobränslen släpper ifrån sig växthusgasen koldioxid, precis som fossila bränslen som bensin, olja eller kol. Orsaken till att exempelvis ved ändå anses bättre för klimatet än fossila bränslen, är att koldioxiden som frigörs vid förbränningen tas upp och binds i nya växter. Ett sorts kretslopp.
Hur mycket klimatsmartare biobränslena är beror på hur de produceras, transporteras och används. Biobränslen kan till och med vara sämre för klimatet än fossila bränslen.
Gå till toppen