Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Kan vara en risk för barnen

De många mögelskolorna i Lund verkar inte ha lett till fler allergifall hos elever eller anställda. Men riskerna för långvarig exponering är okända.

Leif Bjermer, professor och överläkare på allergikliniken på Sus i Lund, menar att det krävs mycket mer forskning på riskerna med mögel.Bild: Foto: Ingemar D Kristiansen
– Om man ska veta säkert krävs det ordentliga undersökningar. Effekterna syns inte omedelbart utan först över tid. Det är ett stort bekymmer att vi saknar indikatorer, många gånger uppmärksammas problemen först när lärare söker för egna besvär och det visar sig att fler har samma besvär. Vid det laget har barnen redan vistats länge i en skadlig miljö, säger Leif Bjermer, professor och överläkare på allergikliniken på Sus i Lund.
Skolhälsovården har märkt av en ökad oro bland elever och föräldrar, men allergifallen verkar inte ha blivit fler.
– Det finns inga nya fall, men för en del har läget försämrats. Det kan vi säga eftersom vi följer eleverna med regelbundna hälsoundersökningar, säger Ingrid Plantin, skolöverläkare.
Antalet allergiska barn i Lund håller sig på en jämn nivå. Runt var tionde skolbarn har problem med astma och allergi, men känslighet för fukt och mögel är ovanligt.
– De allra flesta har problem med kattallergi. När det gäller inomhusluft behöver det inte vara fukt och mögel, en del får problem av torr luft också.
Skolöverläkaren känner inte till att elever behövt byta skola på grund av problem med känslighet för fukt och mögel.
– Vi har inte flyttat någon elev men problem har åtgärdats med byte av klassrum eller flytt till paviljonger, säger Ingrid Plantin.
Inte heller skolpersonalen tycks ha problem på grund av fukt och mögel.
– Vi har väldigt få sjukskrivningar på grund av detta, säger Bo Bergsten på Företagshälsovården i Lunds kommun.
Men Leif Bjermer menar att det krävs mer underlag innan det går att dra säkra slutsatser.
– För att säga att det inte syns någon ökning krävs det ordentlig uppföljning över lite längre tid. Att vistas i mögelhus är helt klart en riskfaktor. I USA har det gjorts studier på barn där man konstaterat mellan en dubblerad och en sjufaldig risk för allergier och astmautveckling vid sju års ålder om de exponeras mycket för mögel i tidig barndom, säger Leif Bjermer.
Han efterlyser regelbundna mätningar.
– I Lund vet jag att det finns påbud om regelbundna allergironder i skolorna. Men att konstatera att det föreligger ett problem behöver inte vara detsamma som att man gör något åt det. Om man konstaterat mögel så krävs omedelbara åtgärder. Det blir kostsamt.
Forskningen på området har dessutom nyligen minskat i och med att Region Skåne sparade in på Allergirådet.
– Vi skulle behöva mycket bättre samverkan på området mellan hälsovården, byggbranschen och de som har ansvar för förvaltning av lokaler och skolor. Allergirådet fungerade som ett smörjmedel i detta nödvändiga samarbete, men lades nyligen ner av Region Skåne. Det är ett gott exempel på vad som händer när den ena handen inte vet vad den andra gör. Det är katastrofalt.

Mögel är lurigt

Det är relativt lätt att konstatera allergi mot till exempel pälsdjur där exponering ger omedelbart symptom. Mögelreaktionen kan vara smygande och behöver inte omedelbart ge en allergisk reaktion.
Mögelreaktionen kan bidra till att immunsystemet fungerar annorlunda och att man kan bli mer känslig för andra riskfaktorer eller allergen. Därför är det svårt att uttala sig om risken för den enskilde individen. Det är som med strålning. Exponera tillräckligt många och några blir sjuka.
Alla som utsätts blir inte sjuka men för dem som blivit sjuka är det sedan svårt att få besvären att gå tillbaka även om miljön förbättras betydligt.
Källa: Leif Bjermer
Gå till toppen