Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Sjuksköterska: Barnen drabbas

Barns hälsa har försämrats av möglet i Lunds skolor och förskolor. Det menar allergisjuksköterskan Therese Sterner.

Therese Sterner tycker misstänkta fuktskador nu hanteras betydligt snabbare är förr.Bild: Foto: Lars Dareberg
I artikeln här under berättar vi om Kristina Stenbergs son, som mådde dåligt under en hel termin på mögeldrabbade Munspelets skola. Han är inte den ende som drabbats av möglig skolmiljö.
Therese Sterner, sjuksköterska på barn- och ungdomskliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund, har själv stött på 20-25 barn som fått sådana besvär att de tvingats byta skolmiljö. Sex-sju av dem har bytt skola medan resten har bytt klassrum eller tvingat fram nya städrutiner eller ny ventilation.
– Mögelproblemen har ökat sedan jag började 2006. Vi ser en klar påverkan på barn och elever, säger Therese Sterner.
Sannolikt har fler drabbats. I måndags berättade vi att kommunens skolhälsovård upplever att antalet allergifall på skolor och förskolor inte har ökat, men helhetsbilden av hur barnens och de anställdas hälsa påverkats har ingen studerat.
En anledning är att det är olika vårdinstanser som blir aktuella. En del söker hjälp på vårdcentral, andra på en barnavårdscentral eller inom specialistvården. Väldigt få vänder sig till skolhälsovården.
Det handlar också om att se var besvären kommer ifrån.
– Det är inte alla föräldrar som kopplar ihop symptom på astma eller allergi med skol- och förskolemiljön. Det är ett stort steg att ta. Man kopplar till det personliga först. Och tittar i hemmen. Men med tanke på att barn tillbringar halva dygnet i förskolan och skolan så är det en viktig miljö, säger Therese Sterner.
Det är också svårt att erkänna problem som kan orsaka skador.
– Om man till exempel i efterhand ställer frågor till en rektor om hur personalen mår så svarar de flesta ”bra”. När jag frågar om det är fler som varit sjukskrivna på grund av huvudvärk, snuva och trötthet så är svaret alltid ja. Det finns en koppling men som chef vill man kanske inte säga att man låtit sin personal arbeta i den miljön, säger Therese Sterner.
Innan vågen av mögellarm i kommunen började tog Therese Sterner upp problemet vid flera tillfällen utan att det hände något. Efter debatten som ledde fram till beslutet att stänga Munspelet 2011 ändrades Lundafastigheters attityd. Numera tycker hon att det går snabbt från det att någon misstänker fuktskador tills att en undersökning utförs.
Gå till toppen