Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Malmö

Teknik på dagisnivå

På Lindängehus förskola får barnen använda surfplattor, datorer, digitalkameror och smartboards. Men tekniken måste skapa utmaningar för barnen. Inte bara vara till för lek.
IT i förskolan kan hjälpa barn att utveckla deras berättande och gestaltande. Det ger i sin tur språkutvecklingen en skjuts. Men tekniken ska användas kreativt.

På Lindängehus förskola i Malmö går barn i åldrarna ett till fem år. Redan vid ett års ålder introduceras barnen för digitalteknik. Från början handlar det om att barnen ska lära sig öga-handmotorik. Med anpassade pedagogiska program får barnen stegvis lära sig att använda datorer.
Editha Zarate, förskollärare och IT-ombud på Lindängehus, ber tvååriga Maria Sabri starta ett spel som de kallar för ”sudda ut”. Spelet lär barnen att hantera musen genom att de suddar ut block och sen klickar för att de ska komma upp igen.
När Maria Sabri ska starta spelet pekar hon på skärmen.
– Det visar att hon är mer van vid pekskärmar hemifrån, säger Editha Zarate.
Bredvid Maria Sabri sitter Malin Hasso och lär sig ord genom att fylla i den bokstav som saknas i ordet till bilden som visas på skärmen.
Lindängehus förskola använder det pedagogiska programmet Edubuntu som har olika svårighetsgrader för barnen. Datorerna, som finns på varje avdelning, står på hela dagen så att barnen kan använda dem.
– Barnen vet själva hur de sätter på datorerna. Vi tror på miljöns betydelse. Den bidrar till deras språkinlärning eftersom de får lära sig vad delarna på datorn heter, säger Editha Zarate.
På skolan finns även surfplattor, digitalkameror och smartboards. Till surfplattorna finns ett tjugotal pedagogiska spel. Barnen tar själv bilder med kamerorna som de sedan kan lägga till i sin digitala portfolio. Var tredje vecka kan föräldrarna komma till skolan och se sina barns foton. För de äldre barnen finns också en dator som är kopplad till ett mikroskop. Då får de en möjlighet att närmare undersöka sina lekplatsfynd.
Läroplanen för förskolan nämner att ”multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning”. Editha Zarate tror att det är ofrånkomligt att låta barnen ta del av ny teknik eftersom vi lever i en föränderlig värld.
– När vuxna använder teknik vill barnen också använda den. Det viktiga är att tekniska hjälpmedel inte bara är en leksak. Barnen måste få en utmaning, som de lär sig något av när de jobbar med dem. Vi på förskolan måste möta barnen där de befinner sig i sitt lärande.
Eftersom barnen i olika grad har med sig teknikanvändandet från hemmet tycker Editha Zarate att det är viktigt att alla barnen får lära sig tekniken.
– Barn behöver aktiva vuxna som ger dem utmaningar så att de i sin tur kan lära andra barn.
Tekniken ska finnas tillgänglig i barnens vardag på Lindängehus.
– Barnen har olika behov och intressen. En del vill sitta med Ipaden, andra med annan teknik. Vi försöker hålla det till cirka trettio minuter åt gången. Men barnen får lära sig att vänta på sin tur. Så om de vill kan de under dagen använda Ipaden igen.
– Vi vill inspirera och stötta pedagoger för hur de kan använda Ipad på ett kreativt sätt, säger Charlotte Christoffersen, IT-pedagog på CPI, Centrum för Pedagogisk Inspiration Malmö stad.
Hon säger att det är viktigt att till exempel surfplattor används på ett pedagogiskt sätt, så att de förmågor som uttrycks i läroplanen utvecklas hos eleverna.
– Det är framför allt pedagoger från förskolor och särskolor samt specialpedagoger som är först med att vilja lära sig nya digitala verktyg. Det eftersom de är medvetna om bilder och filmers betydelse för barnens förståelse och för att barnen ska utveckla sitt berättande.
Hon nämner att andra hjälpmedel som till exempel interaktiva skrivtavlor, kan bidra till att visualisera de samtal och diskussioner som pågår i en klass.
För de riktigt små barnen kan det muntliga berättandet utvecklas med hjälp av tekniken. Det kan vara ett viktigt steg i språkutvecklingen innan de har motoriken för att lära sig skriva.
Pågående forskning på Malmö högskola om användandet av surfplattor i lågstadiet visar tecken på att barnens muntlighet blir bättre.
Teorin är att när barnen arbetar med bilder och filmer med sina surfplattor stimuleras deras lust att berätta och tekniken ger barnen stöd att finna ord och begrepp. Det är positivt för språkutvecklingen.
Gå till toppen