Malmö

Grönt hyresavtal klart

Ett 1960-tals hus på Djäknegatan ska bli grönt.

Det handlar inte om färg utan om energikostnader. Ägaren Diligentia och hyresgästen Connecta har skrivit ett avtal om att de gemensamt ska minska verksamhetens påverkan på miljön. Företaget måste köpa grön el och spara på sin förbrukning. Fastighetsägaren satsar på miljövänliga material och sätter upp anvisningar om kollektivresor och cykelleder i trappen. Eventuella vinster delas genom att hyran sänks. Båda företagen är angelägna om att tala om sitt intresse för ett hållbart samhälle. Det blir Diligentias andra gröna hyresavtal.
Gå till toppen