Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Sverige

Regeringen inför tuffare asylpolitik

Regeringen skärper migrationspolitiken på flera punkter. Men inte för att minska flyktingströmmarna.
Det är precis tvärtom, enligt migrationsminister Tobias Billström: Åtgärderna ska säkra en generös asylpolitik.

Bild: Arkiv: Hussein El-Alawi
I år väntas 54 000 personer söka asyl i Sverige, varav 15 000–20 000 från krigets Syrien. Men de kommer till ett land där Migrationsverket har svårt att hitta lämpliga asylboenden – och där allt färre kommuner har lediga lägenheter åt dem som beviljas flyktingstatus.
Enligt Tobias Billström bygger en stor del av problemen på att Migrationsverket måste ta hand om personer som inte borde vara i Sverige.
Han ser det som ”oacceptabelt” att tusentals personer från Serbien och dess grannländer söker asyl här.
– De uppger själva arbetslöshet och fattigdom som skäl för att komma hit. Det är ju aldrig asylskäl för någon.
Han ser det som ”allvarligt” att andra EU-länder inte tar ansvar för den kraftiga flyktingtillströmningen från Syrien.
– Sverige gör en stor del av det jobb fler länder i EU bör dela på.
Och han ser det som självklart att Migrationsverket och polisen ska förpassa fler människor med avvisningsbeslut ut ur Sverige.
– Vi har förtydligat instruktionerna för att det arbetet ska bli effektivare.
Tobias Billström påpekar att ”människor som fått nej efter genomförd prövning” slukar allt för stora resurser i svenskt flyktingmottagande. Han påpekar att regeringen arbetar med en hel katalog av åtgärder för att Sverige ska kunna upprätthålla en generös flyktingpolitik.
– Vi håller många bollar i luften för att säkerställa att människor får en rättssäker asylprövning i ett läge när ett stort antal människor har uppenbart ogrundade asylskäl.
Flera av de åtgärder som regeringen och Migrationsverket beslutat om ger intryck av att de förbereder en ökad flyktingström från Syrien. För att ge plats åt fler syrier ska asylsökande från andra länder bli färre.
Migrationsverket har nyligen förklarat att det inte längre råder en inre väpnad konflikt i Somalia. Det kan leda till att fler asylsökande somalier nekas asyl.
Samtidigt vill regeringen skärpa kraven på anhöriginvandringen. Det kan göra det svårare för tusentals afghaner, somalier och irakier att återförenas med anhöriga i Sverige. Tobias Billström vill ställa högre krav på att de som kommer hit har försörjningen tryggad.
– Mindre än en procent av anhöriginvandrarna omfattas av dagens försörjningskrav. Och det innebär bara att deras ärenden prövas. Sverige bör ha ett försörjningkrav som är bredare.
Enligt Billström är det rimligt att Sverige – i likhet med de nya regler som gäller i Spanien och Storbritannien – ställer krav på att en invandrare har ordnade förhållanden innan han eller hon tar hit sina anhöriga.
Migrationsministern ser en sådan förändring som extra viktig i en tid när andra länder skärper försörjningskravet. Han förnekar att det är ett försök av regeringen att anpassa sig till Sverigedemokraterna.
– Det är väldigt uppenbart att det inte är så. Försörjningskravet drev jag långt innan SD kom in i riksdagen.
Tobias Billström vill inte bara ändra i svensk lagstiftning. Han vill också förändra på EU-nivå. Han har i ett brev till 26 europeiska länder föreslagit att personer från Serbien, Albanien, Bosnien, Kosovo, Makedonien och Montenegro bör krävas på visum när de reser in i EU.
Och på längre sikt vill han förmå alla EU-länder att bli lika generösa som Sverige i sin asylprövning och sitt flyktingmottagande.
– Räknar man i absoluta tal tar bara Frankrike och Tyskland emot fler asylsökande än Sverige. Ser man det i förhållande till befolkningen tar Sverige emot flest asylsökande i hela EU.
Enligt Tobias Billström är det ”ett aber” att Sverige är det EU-land som tar emot flest asylsökande från Syrien.
– Det rimmar illa med den EU-solidaritet vi alla efterlyser. Fler stater måste göra sin del av jobbet. Trycket mot Sverige är större än vad läget ute i världen motiverar.

Så skärper Sverige asylreglerna

1 Avvisningar prioriteras. Polisen ska avvisa fler.
2 Skärpt anhöriginvandring. Regeringen vill att fler ska ha tryggad försörjning innan de kommer hit.
3 Visumkrav från Balkan. Regeringen vill att alla 27 EU-länder inför viseringsplikt för inresande från Serbien och dess grannländer.
4 Skärpt åldersbedömning. Ensamkommande flyktingbarn gör nya ålderstester.
5 Ny praxis för somalier. ”Ingen inre väpnad konflikt” råder längre i Somalia, enligt Migrationsverket.
6 Förbud mot tiggeri. Justitiedepartementet arbetar just nu med ett sådant förslag.
7 Frysta asylbidrag. Dagersättningen (61 kr/dag) för asylsökande har varit oförändrad sedan 1994.
Gå till toppen