Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Burlöv

Barns språkutveckling kartläggs

Med ett bra språk lär sig eleverna mer i alla ämnen. Nu ska Burlövs kommun kartlägga hur pedagogerna arbetar med språkutveckling.

All personal i förskolor och förskoleklasser frågas just nu ut i en enkät. På sikt hoppas man att kunna undersöka arbetet med språkutveckling ända upp i nionde klass.
– Vi vill veta hur pedagoger arbetar med språket i olika situationer, hur de använder ett språkutvecklande förhållningssätt. I förskolan kan till exempel påklädning vara ett språkligt moment där man benämner kläderna och svarar på det barnet vill prata om. Måltiden är en annan sådan situation, säger Margaretha Boy, en av de tre specialpedagoger som har utformat enkäten med hjälp av Skolverkets verktyg för självskattning.
– Sedan kommer vi specialpedagoger åka ut för att göra observationer och ha samtal med personalen, förskolechefer och rektorer. Pedagogernas idéer och tankar om hur de jobbar med språket är viktiga, säger Margareta Boy.
Kartläggningen kan ge exempel som andra förskolor och skolor kan ta del av.
– Och så ser vi vilken kompetens som behövs för att vi ska bli bättre. Man behöver alltid utvecklas, säger Margareta Boy.
Tillsammans med Malmö högskola tittar kommunen också på att skräddarsy utbildningar för hur lärare och förskollärare kan arbeta med språk inom alla ämnen.
– Språket är nyckeln till vidare utveckling inom alla ämnen. Vi har hört mattelärare säga att matematik kan vara svårt på grund av brister i språket. Kanske förstår eleven inte uppgiften även om de kan matten, och kan inte utvecklas så som de egentligen har förutsättning för, säger Sandra Tauberman, utvecklingsledare på utbildningsförvaltningen i Burlöv
Barnens språkfärdigheter kommer inte att kartläggas.
– Däremot frågar vi hur många barn som har ett annat modersmål än svenska och hur vi kan stärka deras språk. Och det kan lika gärna handla om att barn med svenska som modersmål inte har ett så utvecklat språk, säger Sandra Tauberman.
I juni ska resultatet av kartläggningen presenteras.
Gå till toppen