Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lomma

Vindkraftförbud körs över

Det har stormat kring fem planerade vindkraftverk vid Fjelie. Nu har det blåst färdigt: kraftverken ska få bygglov, Lomma kommuns generella vindkraftförbud är inget hinder slår Mark- och miljööverdomstolen fast.

– Oerhört ledsamt. Och indirekt ett ingrepp i det kommunala självstyret, säger Lommas kommunstyrelseordförande Anders Berngarn (M).
Mark- och miljööverdomstolen i Stockholm ger genom domen uttryck för att det allmänna intresset, att bygga ut vindkraften, är viktigare än den kommunala ambitionen att stoppa storskaliga vindkraftsetableringar.
– Vi vill slå vakt om det öppna landskapet och skrev in i översiktsplanen 2010 att det inte skulle byggas några vindkraftverk. Det är lite upprörande att domstolen inte tar hänsyn till det, säger Anders Berngarn.
Mark- och miljööverdomstolens beslut kan inte överklagas. Det utgör sista länken i en rättslig kedja som började med att Lundaföretaget Västanby 2010 ansökte om bygglov för fem vindkraftverk i Fjelie, på slätten öster om Bjärred, hos Lommas miljö- och byggnadsnämnd.
Nämnden sa nej och hänvisade till översiktsplanen. Västanby överklagade till länsstyrelsen, som pekade på allmänintresset och sa ja. Den kommunala nämnden överklagade till mark- och miljödomstolen, som inte ändrade på länsstyrelsens beslut.
Och nu har frågan nått den slutliga instansen, Mark- och miljööverdomstolen, som slår fast i sin dom att ”ett allmänt förbud mot etablering av vindkraft inte (kan) hindra ett bygglov för fem vindkraftverk om förhållandena på platsen kan anses lämpliga”.
Vindkraftbyggaren Västanby hälsar naturligtvis domen med tillfredsställelse.
– Den visar att ett allmänt förbud mot vindkraft inte är skäl nog att avslå en bygglovsansökan. När bygglov för ett vindkraftverk prövas ska det göras med utgångspunkt i de faktiska omständigheter som gäller på platsen, säger företagets juridiske talesman, advokat Hans-Anders Odh.
Han kan inte lämna besked om när vindkraftverken kan vara plats utanför Flädie.
– Nu ska vi först se till att vi får ett bygglov från kommunen. Men det ska inte behöva ta så lång tid efter domen i Mark- och miljööverdomstolen.
Gå till toppen