Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Sverige

Skärpt lag ska ge alla tillträde

Ny lagstiftning kan göra alla offentliga lokaler tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Om tidigare diskrimineringsbegrepp vidgas kommer det att gälla även butiker.

Sydsvenskan, måndag 11 februari 2013.
En ny enkätundersökning visar att nästan en fjärdedel funktionshindrade tycker att det har blivit svårare att ta sig fram i offentliga miljöer. Snart kan en utökad lagstiftning göra bristande tillgänglighet till ett fall av diskriminering.
Utgångspunkten i förslaget är att alla offentliga lokaler, som butiker och biografer, ska vara fullt tillgängliga. Idag är det bara arbetsplatser som omfattas av lagstiftningen. Diskrimineringsombudsmannen, DO, välkomnar förslaget.
– Vi ser ett behov av en sådan lagstiftning, då vi får in många anmälningar baserade på just bristande tillgänglighet, säger utredare Kerstin Jansson hos DO.
En verksamhetsansvarig kan tvingas anpassa sin lokal även för funktionsnedsatta, för att inte riskera en anmälan om diskriminering. Lagförslaget omfattar även befintliga byggnader och inte bara nybyggnationer.
– Om du blir nekad inträde till en krog på grund av funktionsnedsättning har du täckning för en anmälan enligt nuvarande lagstiftning. Om du däremot inte kommer in, rent praktiskt, täcker lagstiftningen inte det. Det handlar om utestängning i båda fallen, säger Kerstin Jansson.
När Sydsvenskan träffade Mathias Simonsson, som arbetar med att informera företag och myndigheter om tillgänglighetens betydelse, kritiserade han bland annat köpcentrumet Emporia.
– Vi har gjort jättemycket för att det ska vara lättare för folk som har funktionshinder att komma fram, svarar nu centrumchef Frederik Ekelund.
Bland åtgärderna finns information i blindskrift, gratis utlåning av permobil och rullstol, samt sittplatser i hissarna.
– Sen måste man naturligtvis komma igång och se om man behöver göra några förändringar, men hittills har Tillgänglighetsgruppen varit nöjd, så det är lite förvånande att höra att folk inte är det, säger han.
Tillgänglighetsgruppen är en lobbyorganisation för funktionsnedsatta.
Vad gäller hinder i gator eller intill publika lokaler, gör kommunernas stadsbyggnadskontor utvärderingar för ombyggnad utifrån privata anmälningar.
Malmö stad strävar efter så stor tillgänglighet som möjligt, men har inga konkreta mål.
– Vi förhåller oss från fall till fall med utgångspunkten att göra lokaler så tillgängliga som möjligt, säger Johnny Petersson, tillgänglighetsrådgivare på statsbyggnadskontoret.
Utifrån plan- och byggnadslagen ska alla nybyggen anpassas efter funktionsnedsättningar, så även ombyggnationer av äldre lokaler. Men med ett utvidgat diskrimineringsbegrepp skulle samtliga lokaler omfattas i framtiden.
– Det låter positivt. Med skärpt lagstiftning skulle det antagligen gå att kräva tillgänglighet på fler ställen.

Här är lagförslaget

Följande tillägg kan göras till diskrimineringslagen.
Bristande tillgänglighet: att någon missgynnas genom underlåtenhet att vidta skäliga åtgärder för tillgänglighet så att personer med en funktionsnedsättning kommer i en situation som är jämförbar med den för personer utan sådan funktionsnedsättning.
Gå till toppen