Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: Breddad rekrytering och socialt engagemang hörnstenar i Malmö högskola

Påståendet att kortsiktiga näringslivsperspektiv skulle känneteckna utvecklingen på Malmö högskola är svårt att förstå.
Det skriver högskolans rektor Stefan Bengtsson och prorektor Cecilia Christersson tillsammans med högskolans samtliga dekaner.

Konferensen ”Innovation och tillväxt genom mångfald” på Malmö högskola. Högskolan kommer även i fortsättningen att bidra till utveckling inom näringslivet och samverka med staden när det gäller immigration, stadsplanering, miljöarbete och socialt entreprenörskap, påpekar skribenterna.Bild: Ingemar D Kristiansen
I två debattartiklar de senaste dagarna (13.2 och 14.2) har Malmö högskola kritiserats för att planerade förändringar i utbildningsutbud är kortsiktiga. Debattörerna fokuserar på risken för att humaniora, och samhällsvetenskap, särskilt genusvetenskap, utarmas.
På gårdagens Aktuella frågor uppmanar Ulrika Holgersson och Helena Tolvhed, som båda varit anställda på Malmö högskola, sina tidigare kollegor att inte överge inriktningen på socialt engagemang och breddad rekrytering. Samtidigt varnar de för riskerna med att överge genusvetenskap.
Men det som Ulrika Holgersson och Helena Tolvhed kallar kortsiktigt är en process som påbörjades i juni 2012 och kommer att genomföras 2014, efter en gedigen process där samtliga fakulteter är delaktiga.
Vårt arbete på Malmö högskola kommer även i fortsättningen att ha en stark inriktning på breddad rekrytering och socialt engagemang. Dessa två perspektiv utgör under lång tid framöver några av hörnstenarna i Malmö högskolas strategiska grund.
Det är bra att konsekvenserna av förändringarna på Malmö högskola debatteras och vi är glada för det starka engagemang som finns för Malmö högskola. Givetvis måste vi se till långsiktiga effekter och helheten vad det gäller studenter, forskare, lärare och samhälle när vi gör förändringar i utbudet. Därför har vi utformat en process där fakulteterna har gått igenom samtliga utbildningar med utgångspunkt i ett antal kriterier, till exempel arbetsmarknadens behov, söktryck och kvalitet.
Påståendet att kortsiktiga näringslivsperspektiv skulle känneteckna utvecklingen på Malmö högskola är svårt att förstå. De utbildningar som värnas i neddragningsprocessen är främst vård- och lärarutbildningar. En del av besparingarna görs genom att de redan existerande programmen Affärssystem och Ekonomi och IT slås samman.
Professorerna Eva Österberg och Kim Salomon kritiserar processen vid Malmö högskola i samband med en minskning av utbildningsutbudet för 2014. De påstår att processen strider mot delegationsordningen. Det stämmer inte.
Rektor har möjlighet att stoppa antagning på kurser och program. Skulle det däremot handla om strategisk planering, inrättande eller nedläggning av utbildningar och forskning, ska fakultetsstyrelsen vara en central del i processen. Varje år stoppas, av olika skäl, antagning till ett antal kurser.
Det är olyckligt att de nya styrelserna i fakulteterna på Malmö högskola börjar sitt arbete just som vi tvingats ta nödvändiga beslut om antagningsstopp för vissa utbildningar. Bakgrunden till förändringarna är känd sedan länge inom akademin. Regeringen minskar det totala antalet utbildningsplatser, och som en konsekvens måste alla lärosäten i landet se över sitt utbildningsutbud.
Det är vår förhoppning att de nytillträdda styrelseledamöterna i fakultetsstyrelserna på Malmö högskola kommer att bidra med kunnande och visioner som för arbetet framåt. Vi är tacksamma för det engagemang som finns och ser fram emot stimulerande samtal om den fortsatta utvecklingen.
Den senaste tiden har genusvetenskap uppmärksammats extra i medierna. Det är viktigt att betona att genusvetenskap som ämne inte avvecklas utan finns med i flera olika kurser på Malmö högskola. Studentintresset för Genusvetenskap II och III är inte tillräckligt för att vi, av ekonomiska skäl, ska kunna ha de kurserna.
Malmö högkola är fler- och tvärvetenskapligt organiserad och vi planerar nu nätverk inom högskolan för att stärka forskningen i genusvetenskap. Det nu föreslagna antagningsstoppet drabbar även utbildningar inom andra områden, till exempel teknik, vård och kurser för lärare.
Vi håller med Eva Österberg och Kim Salomon om att det är viktigt att värna humaniora och samhällsvetenskap inom akademien. Fakulteten för kultur och samhälle är även efter neddragningen en av de största fakulteterna på Malmö högskola. Humaniora och samhällsvetenskap finns också på flera andra fakulteter på högskolan.
Malmö högskola har, genom breddad rekrytering och extremt nära samverkan med omgivande samhälle, både offentlig sektor och näringsliv, bidragit till att utbildningsnivån i Malmö har höjts avsevärt. Andelen personer i åldrarna 16-74 år med eftergymnasial utbildning har ökat i Malmö från 27 till drygt 38 procent från år 2000 till år 2011, motsvarande för riket som helhet är 25 till 32 procent (källa SCB). Till detta kommer Malmö högskolas bidrag till utveckling inom näringsliv och samverkan med staden i projekt som utvecklat immigration, stadsplanering, miljöarbete och socialt entreprenörskap. Detta arbete kommer Malmö högskola att fortsätta med i framtiden.
Stefan Bengtsson,
rektor vid Malmö högskola
Cecilia Christersson,
prorektor vid Malmö högskola
Ingrid Dackert,
dekan på fakulteten för kultur och samhälle
Johan Elmfeldt,
dekan på fakulteten för lärande och samhälle
Tapio Salonen,
dekan på fakulteten för hälsa och samhälle
Jörgen Ekman,
t f dekan på fakulteten för teknik och samhälle
Björn Klinge,
dekan för odontologiska fakulteten
Gå till toppen