Ekonomi

Tyskar kräver extra tunnel

Danmark vill bygga en bro som leder trafiken till  Rødby och den planerade tunneln till Tyskland. Där vill man bli av med en bro.
 

FehmarsundsbronBild: Foto: Tungesdorp
Den som åkt färja över Fehmarn bält vet att den angör två hamnar: Rødby på den danska ön Lolland och Puttgarden på den tyska ön Fehmarn.
Just att båda hamnarna ligger på öar, öppnar för nya fördyringar och eller förseningar. Det handlar om anslutningsbroar.
Danmark finansierar tunneln till Tyskland och har nyligen räknat ut att man  kan ersätta en gammal dansk bro inom ramarna.
Tyskland har åtagit sig att ordna till landförbindelserna på sin sida av den framtida tunneln. Fokus har just nu bron mellan ön Fehmarn och det tyska fastlandet. ”Fehmarnsundsbrücke” har i dagarna hängt med i femtio år. 
Bron får stängas då och då, när stormar härjar. Dess enda järnvägsspår och  två körbanor räcker inte heller för att mata trafiken till och från den dansktyska tunneln, när den står klar.
En ny bro över det  tyska sundet skulle kosta motsvarande omkring 7 miljarder svenska kronor. Men politiker i den tyska delstaten Schleswig-Holstein har börjat kräva en ny tunnel i stället för bron. Och den ska ha två tågspår och fyra körbanor, skriver en tyskspråkig tidning i Danmark.
Kostnaden för ett sådant bygge kan bli oöverblickbar.
Det kan inte utslutas att just det är meningen – entusiasmen för Fehmarnbält-förbindelsen har varit ganska varierande i den tyska delstaten. Turistorterna i den östra delen och miljövänner har varit de främsta kritikerna.

Broar bromsar tunnelbyggare

Danmark har sett möjligheten att finansiera en ny bro över Storstrøm mellan öarna Själland och Falster. Den gamla från 1937 är trött och överbelastad.
En ny Storstrømsbro skulle underlätta trafiken till den planerade tunneln under Fehmarn bält och nyligen har Danmark sett möjligheten att finansiera ett sådant bygge inom ramen för tunnelns budget.

Tunneln

Tunneln under Fehmarn bält ska enligt planerna börja byggas 2014 och stå klar 2021. Alla tidigare årtal har fått ändras på grund av olika problem.

Danmark har åtagit sig att finansiera tunneln mellan Danmark och Tyskland. Tanken är att trafiken sedan ska betala för att använda förbindelsen.

Gå till toppen