Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Ledare: Sammanhållning på upphällning

Vad utgör det kitt som håller ett samhälle samman?
Hur skapar och bevarar man en känsla av gemenskap?
Det är frågor som står i centrum för den senaste rapporten från regeringens framtidskommission, Framtida utmaningar för sammanhållning och rättvisa (DS 2013:3).
En gemenskap kan bli kvävande för den enskilde individen, men ett samhälle utan ett gott mått av tillit medborgarna emellan är sällan ett gott samhälle.
Sverige har gått från folkhemsårens utpräglade homogenitet och likriktning till påtaglig mångfald – inte minst etniskt och kulturellt.
Detta är i stort en positiv utveckling, men den innebär samtidigt utmaningar.
I rapporten lyfts särskilt två sådana utmaningar fram: ökad ekonomisk ojämlikhet och ökad etnisk mångfald.
Den stora faran uppstår när dessa förändringar sammanfaller och en etnisk underklass växer fram. Sådana tendenser finns idag.
Ändå är Sverige fortfarande ett av de länder i världen som kan visa upp starkast sammanhållning, noteras det i rapporten.
Och även om de ekonomiska klyftorna ökat så är en hög grad av ekonomisk jämlikhet något som fortfarande utmärker Sverige vid en internationell jämförelse.
Ett första steg för dem som oroas av den etniska mångfalden är kanske att börja göra upp med nostalgin kring just folkhemmet, i dess linluggiga, blåögda skepnad.
Så har Sverige inte sett ut på ett bra tag. Inte bara Sverige utan världen går i globaliseringens kölvatten mot ökad mångfald, mer blandning, fler möten, nya utmaningar mot invanda tankemönster.
Integration handlar om att mötas.
Med dagens boendesegregation och den skolsegregation som blivit följden är mötesplatserna alltför få. Tre av fyra svenskar – 77 procent – umgås sällan eller aldrig med utomeuropeiska invandrare.
För att vända utvecklingen krävs inte nödvändigtvis storstilade, politiska projekt, utan möten i vardagen. Fast frågan är om sådana mötesplatser fortfarande finns, i tillräcklig utsträckning.
Gå till toppen