Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Burlövs plan ifrågasatt

Burlöv kan få svårt att förverkliga delar av sin framtidsplan med 3 400 nya bostäder fram till år 2030.
Länsstyrelsen ogillar byggande på jordbruksmark och på platser som kan hotas av höjd havsnivå i framtiden.

T
Länsstyrelsen kan stoppa lokala satsningar som anses olämpliga ur ett nationellt perspektiv. Om kommunen överklagar hamnar avgörandet hos regeringen.
Kritiken riktas mot en rad olika faktorer. Två av de viktigare gäller planerade lägen för ny bebyggelse.
Flera skånska kommuner vill bygga på jordbruksmark. I Burlöv är Kronetorpsområdet norr om Arlöv aktuellt. Här tänker man sig en ny och attraktiv stadsdel.
Det tycker Länsstyrelsen är en mindre bra idé. Odlingsmarken behövs i framtiden för landets och världens livsmedelsförsörjning.
- Nollvisionen är inget idiotstopp. Men kommunerna måste övertyga oss om att undantag är motiverade, sade landshövding Margareta Pålsson nyligen.
Burlövs kommun tycker att nya bostäder håller som motivering. Länsstyrelsen ser hellre att man bygger nytt och på höjden inom befintlig bebyggelse.
Länsstyrelsen anser heller inte att kommunen redogjort för hur planerad bebyggelse i västra Arlöv ska skyddas mot framtida havsnivåhöjningar.
Burlövs planchef Gertrud Richter menar att närheten till kollektivtrafik möjliggör ett bilfritt boende och därmed miljömässigt uppväger bortfallet av odlingsmark.
– Kronetorpsområdet ligger i Sveriges bästa kollektivtrafikstråk. Så jag är inte så orolig. Länsstyrelsen har hela tiden varit positiv till stationsnära bebyggelse. Vi kommer att fortsätta arbeta för att ge människor möjlighet att arbeta och bo nära tågstationer, säger hon.
Kan man inte förtäta den befintliga bebyggelsen istället?
– Det kommer vi också att göra. Men där finns inte tillräckligt mycket plats. I villaområdena ryms inte mer och höghusområdena behöver sina park- och grönområden eftersom de boende där saknar egna trädgårdar.
Hur ser du på översvämningsriskerna?
– Vi har planerat att ny byggnation ska ske på minst tre meters höjd över havet. Men det här är en större fråga som vi måste titta på tillsammans med Malmö och Lomma för att hitta en helhetslösning, säger Gertrud Richter.
Burlövs framtidsplan ska ställas ut innan sommaren eller möjligen i höst. Sjuttio yttranden har kommit in varav Länsstyrelsens är ett av de tyngre. Planen ska sen godkännas av kommunfullmäktige.
Gå till toppen