Nyheter

Chatt om spårvägar i Lund

Många undrade om spårvägen som planeras att dras genom Lund. Kommunalråden Mats Helmfrid (M) och Anders Almgren (S) svarade under en timmes tid.

Lundabon: Vem kommer att åka denna Spårvagn? Lundaborna själva kommer inte göra det - kan vi verkligen motivera att förstöra en oförstörd plats som Clemenstorget för att gästforskare ska slussas med spårvagn till forskningsanläggningar som kan vara omoderna redan år 2025? Detta påminner om 'Genombrottet', där politiker i Lund ville dra en fyrfilig motorväg genom hela staden. Idag skrattar man åt den idén och hur den nästan blev av.

Mats Helmfrid: Redan idag använder 3500 -4000 resenär dagligen Lundalänken. När den nya statsdelen Brunnshög är byggd med ESS och MaxIV ökar passagerarna. 2030 beräknas de bo 10 000 personer och finnas 40 000 arbetsplatser i stadsdelen. Det är just för att vi inte klarar transporterna med bara bilar eller några stadsbussar som spårvagnen behövs. I tex Frankrike byggs många nya morderna spårvägar.

15:01, 25 February 2013

 

Lundabon: Vem kommer att åka denna Spårvagn? Lundaborna själva kommer inte göra det - kan vi verkligen motivera att förstöra en oförstörd plats som Clemenstorget för att gästforskare ska slussas med spårvagn till forskningsanläggningar som kan vara omoderna redan år 2025? Detta påminner om 'Genombrottet', där politiker i Lund ville dra en fyrfilig motorväg genom hela staden. Idag skrattar man åt den idén och hur den nästan blev av.

Anders Almgren:

Du har rätt i att många andra än lundabor kommer att använda spårvagnen. Spårvagnarna i Lund blir därför i stor utsträckning en del i en regional resa. Men med 10 000 nya boende och över 40 000 nya arbetsplatser på ett fullt utbyggt Brunnshög måste vi klara kommunikationerna på ett sätt som klarar kapaciteten, klimatet och stadsmiljön. Det bästa sättet att göra det, efter en noggrann analys, är just spårvagn. Mängder av europeiska exempel visar att det är ett transportsätt som passar särskilt bra i äldre stadsmiljöer.

15:04, 25 February 2013

 

Bengt Göransson: Hej! Jag anser att man skall diskutera frågan spårvagn/icke spårvagn i stället för var spårvagnen skall gå. En folkomröstning krävs.

Mats Helmfrid:

Spårvagnar måste då ställas mot andra alternativ. Det är för sent att tacka nej till ESS och Max IV. Det fungerar inte att alla använder egen bil. SK superbussar har inte tillräcklig stor kapacitet och skulle kräva minst lika stora ändringar i staden.

15:05, 25 February 2013

 

morgan: jag tycker fontänen och cementblocken på Clemenstorget är fulast i Skåne. Det blir säkert jättevackert med spårvagn istället. Vilken färg kommer den att ha?

Anders Almgren: Det är inte bestämt ännu, men som du förstår gillar jag rött ;-)
Vad tycker du?

15:06, 25 February 2013

 

morgan: jag tycker fontänen och cementblocken på Clemenstorget är fulast i Skåne. Det blir säkert jättevackert med spårvagn istället. Vilken färg kommer den att ha?

Mats Helmfrid: Det finns säkert många uppfattningar om vilken färg som är vackrast. Jag ser gärna att vi återfår den blå färgen bussarna hade tidigare :-)

15:08, 25 February 2013

 

katta: Det är väldigt otäckt med alla bilar och bussar som trängs vid Lund C. Kommer de att försvinna när spårvagnarna rullar?

Mats Helmfrid: När området kring Lund C byggs om och anpassas för spårvagn och bussar kommer bilarna att försvinna från Bantorgets västra sida och framför stationsbyggnaden.

15:10, 25 February 2013

 

kebonn: Varför inte dra enkelspår över torget. Tidtabellen måste ju kunna anpassas för envägstrafik ? Se lösningen för spårvägen utanför Nordiska Kompaniet i Stockholm

Anders Almgren: Enkelspår har inte studerats hittills. Det beror bland annat på att man räknar med en avgång var femte minut i högtrafik när Brunnshög är fullt utbyggt. I det läget blir är inte enkelspår möjligt.

15:15, 25 February 2013

 

Lars-Gösta Jardevall: Vem kommer att ha hand om driften av spårvägen (om den kommer)? Skånetrafiken eller Lunds kommun? Blir det Skånetrafiken så får väl vagnarna vara gröna.

Mats Helmfrid: Du har säkert rätt om färgen. Det blir kommunen som står för spåren och Regionen / Skånetrafiken som har ansvar att köra vagnarna.

15:16, 25 February 2013

 

Lars-Gösta Jardevall: Vem kommer att ha hand om driften av spårvägen (om den kommer)? Skånetrafiken eller Lunds kommun? Blir det Skånetrafiken så får väl vagnarna vara gröna.

Anders Almgren: Upplägget är att Skånetrafiken ansvarar för vagnarna och depåer. Sedan vill vi i kommunen dela på kostrnaden för spåren med staten.

15:16, 25 February 2013

 

Johan A: - Varför har det inte presenterats någon differenskostnadsanalys mellan spårväg och busslinje? Buss ger tex en oändligt större flexibilitet att lägga om linjer, öka antalet bussar vid toppbelastningar, modernisering av fordonsparken, anpassning till förändringar i behovet av transporter och inte minst alternativ användning av vägbanan. I en buss får man dessutom in många fler passagerarare per meter fordon.

Mats Helmfrid: En normal stadsbuss har 48 platser medan en spårvagn har cirka 180. Det går att köra flera spårvagnsset men inte karavanköra t ex 5 bussar.

15:17, 25 February 2013

 

axel: Jo men hur tänker du då Mats? I Nantes har man 100 000 fler resenärer på sin tyngsta spårvägslinje, i Lund hoppas man på 15 000. Det finns många stadsmiljövänliga alternativ som klarar avsevärt mer än det med samma standard och komfort.

Mats Helmfrid:

Axel, vi har jämfört bussar och spårvagnar och om fem till tio år klarar vi inte kapaciteten med dagens bussystem. Spårvagnar har högre kapacitet än bussar och spårtaxi.

15:19, 25 February 2013

 

Johan A: - Varför har det inte presenterats någon differenskostnadsanalys mellan spårväg och busslinje? Buss ger tex en oändligt större flexibilitet att lägga om linjer, öka antalet bussar vid toppbelastningar, modernisering av fordonsparken, anpassning till förändringar i behovet av transporter och inte minst alternativ användning av vägbanan. I en buss får man dessutom in många fler passagerarare per meter fordon.

Anders Almgren: Bussar klarar helt enkelt inte den kapacitet av resenärer som kommer att kräves. I högrtrafik räknar vi med en normalt stor spårvagn var femte minut. Motsvarande kapacitet med buss innebär en buss var annan minut med mycket stora ledbussar. Bussalternativet hade också krävt omkörningsfällt hela vägen från Lund C till Brunnshög. Bussarna tar dessutom betydligt större plats.

15:20, 25 February 2013

 

GillaSpårvagn: Låter jättebra med spårvagn! Kan Ni säga ngt preliminärt om tidtabellen?

Anders Almgren: Med ett finansieringsbeslut senast våren 2014 (det vill säga att staten är beredda att dela spårkostnaden med kommunen) kan man lösa den första biljetten januari 2017. Men det finns givetvis risk för vissa förseninger.

15:22, 25 February 2013

 

kerstin frygner: Över 600 välinformerade Lundabor har nu skrivit på att de ej önskar spår tvärs över torget. Även om det ev kan finnas små trafiktekniska fördelar med det förslaget, bör inte medborgarnas åsikter väga tyngre? Varför skall just trafiktekniska argument väga tyngre än andra t ex kulturella och sociala?

Mats Helmfrid:

I dagssläget diskuteras två alternativ, varav ett är att dra spårvägen över Clemenstorget. För de som bor vid torget kan det vara en mer fördelaktig lösning, eftersom en rakare dragning gör att spårvagnarna kan köra tystare.

15:24, 25 February 2013

 

GillaSpårvagn: Låter jättebra med spårvagn! Kan Ni säga ngt preliminärt om tidtabellen?

Mats Helmfrid: Vi väntar på besked från regeringen om finansieringen och det beräknas komma i början av 2014. Spårvägen kan då vara klar 2017.

15:24, 25 February 2013

 

Positiv till spårväg: Sett många bra exempel på spårvagnar i gamla städer. Miljövänligt alternativt bara man klarar bullerkrav. Bäst alternativ över Clemenstorget, som säkert kan göras om på ett kreativt, grönt och bra sätt. Det är inte särskilt roligt idag. Kan en del träd sparas o integreras även i detta alternativ?

Anders Almgren:

Det går att bevara de flesta träden på Clemenstorget även med en diagonal lösning, men givetvis innebär det att en del måste bort. Men det är i så fall viktigt att komplettera med nya planteringar mm. Jag håller med dig om att men på många håll i Europa klarat av att göra spårvagnssträckningarna till sammanhängande gröna sträk i städerna. Det vill vi även se i Lund!

15:27, 25 February 2013

 

Positiv till spårväg: Sett många bra exempel på spårvagnar i gamla städer. Miljövänligt alternativt bara man klarar bullerkrav. Bäst alternativ över Clemenstorget, som säkert kan göras om på ett kreativt, grönt och bra sätt. Det är inte särskilt roligt idag. Kan en del träd sparas o integreras även i detta alternativ?

Mats Helmfrid: javisst, om man drar spårvagnen över torget behöver cirka 15 träd tas bort av totalt cirka 80. Torget kommer att sträcka sig ända fram till tullkammaren då Bangatan kan läggas igen.

15:27, 25 February 2013

 

Jesper: Hej! Vad händer med oss som idag åker förbi centralen med gul/grön buss och vidare upp mot sjukhuset, LTH, Ericsson osv? Måste vi byta till spårvagn på lunds central?

Mats Helmfrid: Det beror på varifrån du åker. Det kommer säkert gå direktbussar från olika platser till sjukhuset. Vi vill undvika köra buss där spåren går för att inte bussarna ska försena spårvagnen.

15:27, 25 February 2013

 

Margareta: Känner en sorg över förslaget med spårväg som skulle korsa Cl.t. En sammanhållen miljö slås sönder för något som för bort folk från centrum. Har åkt mkt spårvagn i Oslo och i de gamla kvarteren smyger den sig runt torgen som fortsatt är levande gemenskapsytor.

Anders Almgren: Vi har som sagt ännu inte tagit ställning till vilket alternativ till lösning som vi vill se på Clemenstorget. Men oavsett vilket alternativ det blir kommer vi att kräva att man rustar upp miljön på och kring torget.

15:29, 25 February 2013

 

Kontinentala Ingrid : Vad vinner ni på att förstöra ett fint torg med vackra platanerger för kontinental känsla. Varför fastna i en så gammaldags och dyr lösning som spårvagn? Varför inte t.ex. billigare och flexiblare trådbuss? Clemenstorget är det första resenärer ser när de klivit av tåg/buss o ska välkomna som en oas

Mats Helmfrid: Trådbussar har inte samma kapacitet som spårvagnar och dessutom bidrar spårväg till att skapa en mer attraktiv stadsmiljö. Moderna spårvagnar är tysta, miljövänliga och kan transportera väsentligt lfer passagerare än bussar.

15:29, 25 February 2013

 

Ywonne: Varför redovisas inte alternativa spårdragning som de längs järnvägen upp mot Norra Spolegatan. Och det andra andra alternativet längs spåren upp mot kyrkogårdens norra sida eller kanske rent av genom kyrkogården. Dessa alternativ ger ju en utmärkt hållplats vid lasarettet.

Anders Almgren: Det går inte att å¨stadkomma en separerad spårvagnssträckning på Kung Oscars väg. Det hade inneburit att man behövt blanda spårvagnstrafiken med bilar, bussar mm, vilket inte är en bra lösning.

15:30, 25 February 2013

 

Margareta: Känner en sorg över förslaget med spårväg som skulle korsa Cl.t. En sammanhållen miljö slås sönder för något som för bort folk från centrum. Har åkt mkt spårvagn i Oslo och i de gamla kvarteren smyger den sig runt torgen som fortsatt är levande gemenskapsytor.

Mats Helmfrid: Det går att skapa ett betydligt mer levande torg än idag i båda förslagen. Det blir ändringar i torget även om spårvagnen går runt. I det senare förslaget kommer bussarna fortsägga köra framför tullkammaren på torgets västra sida.

15:31, 25 February 2013

 

Ywonne: Vilken resenärgrupp är Spårvägshållplats vid Allhelgona kyrka ämnad för?

Anders Almgren: På samma sätt som det idag finns en busshållplats så behövs det senare en spårvagnshållplats.

15:32, 25 February 2013

 

hm: 1) Om inte staten är med och finansierar - faller hela projektet då? 2) Några argument mot spår utanför torget verkar inte finnas. Trafikteknik och Clemenstorgets bevarande går nog att förena. Det gick i Kungsträdgården i Stockholm.

Mats Helmfrid: Om inte staten är med och finansierar 50 % av spåren kommer projektet att försenas.
Det finns många exempel på hur moderna spårvagnar kan förenas med gamla stadsmiljöer.

15:34, 25 February 2013

 

Jesper: Hej! Vad händer med oss som idag åker förbi centralen med gul/grön buss och vidare upp mot sjukhuset, LTH, Ericsson osv? Måste vi byta till spårvagn på lunds central?

Anders Almgren:

Den första spårvagnssträckningen blir från Lunds C upp till Ess, via Universitetssjukhuset, LTH, Ideon och Sony/Ericsson. I en andra etapp byggs sedan en anslutning från Brunnshög mot Linero och slutligen Dalby.

15:36, 25 February 2013

 

Henke: Vad är största nackdelen med att dra Spårvägen runt torget?

Anders Almgren: Nackdelarna med det alternativet är att det blir tekniskt svårt med en växel nära en skarp sväng, vilket visat sig fungera dåligt. Dessutom finns det inte någon bra möjlighet till ett resecentrum. Tillgängligheten för bilar och taxi är också svår med en sådan lösning. Dessutom blir det en komplicerad korsning med buss, spårvagn, cyklister och gående.

15:38, 25 February 2013

 

katta: Har sett många fina spårvagnar i Frankrike, ofta går de över vackra torg. Finns det någon plan för att försköna Clemenstorget och ta bort de fula cementblocken och plantera mera träd?

Mats Helmfrid:

I Frankrike har man passat på att förbättra och försköna miljöer där man dragit fram spårvagnarna. Det finns stora möjligheter att få ett mer levande Clemenstorg.

15:40, 25 February 2013

 

axel: Kapacitetsargumenten är konstiga. Varför kan den lilla staden Malmö klara sig med moderna Superbussar men inte Lund? Om de kör på en reserverad yta efter varandra som spårvagnarna är risken att de klumpar sig obefintlig. Två Superbussar klarar fler resenärer än en modern spårvagn

Anders Almgren: De räknar med att klara sig med superbussar till år 2020, men inte längre. Sedan måste de göra om sin lösning och därefter byta till spårvagn.

15:42, 25 February 2013

 

Thales: Den enda spårvagnsexpert som uttalat sig har sagt: 'Lund är i grunden för litet för spårvagn'. Kostnaden uppgår enligt lobbyisterna till 670 miljoner, mkt dyrare än buss. Med normalt överdrag innebär det en miljard. Kan du garantera att denna omotiverade satsning inte hotar vård, skola och omsorg ?

Mats Helmfrid:

I takt med att forskningsanläggningar MAX IV och ESS byggs och den nya stadsdelen Brunnshög växer fram kommer vi att se en dramatisk ökning av resandet från Lund C och vidare längs Lundalänken. Därför är inte spårvägssatsningen omotiverad.

15:44, 25 February 2013

 

katta: Hur högt låter spårvagnar egentligen? Blir det som i Göteborg i Lund i framtiden?

Mats Helmfrid: Moderna spårvagnar är avsevärt tystare än gamla, särslit om spåren är nyanlagda. Det finns förutsättningar att spårvagnarna blir tystare än dagens bussar. Dessutom ersätter en spårvagn flera bussar.

15:45, 25 February 2013

 

Måns Bruun: Bilar och bussar kommer ju att blandas med spårvagn längs med Sölvegatan/spårvagsgatan där trafiken dessutom beräkans öka vesäntligt i och med utbyggnad och förtätning av Ideon/solbjer/Brunnshög. Här finns ju inga vettiga trafiklösningar planerade ännu. Hur tänker man här?

Anders Almgren: Bilarna är planerade att försvinna från de delar av Sölvegaten som har spårvagn. På ingen del av sträckan kommer spårvagnarna därför att blandas med annan fordonstrafik., förutom ev några bussar i Laurentigatan.

15:45, 25 February 2013

 

Johan A: - Spårvagnsspår innebär stora olycksrisker för tex cyklister när man ofrivilligt kör ner i ett spårvagnsspår. Varför har ingen tagit upp riskerna med spårvagnar för cyklister, gående med rullator, barnvagnar och vanliga gående?

Mats Helmfrid: Det är klart att cyklisterna inte ska cykla mellan spåren lika lite som de ska cykla mitt i en bussgata. Men i övrigt är risken liten att någon fastnar i spåren.

15:47, 25 February 2013

 

Johan A: Hur stor kommer investeringen i spår och spårvagnar att vara? Vad kommer spårvagnslösningen att kosta per år?

Anders Almgren:

För den första etappen kostar vagnar och depå 350 Mkr, vilket Skånetrafiken står för. Sedan vill vi att kommuen och staten delar på spårinvesteringen på 700 Mkr. Den årliga kostnaden för spåren beror på drift, underhåll, ränor och avskrivningar och blir ca 6 Mkr. Men sedan får vi också ersättning i form av banavgifter från Skånetrafiken som tecker en del av detta.

15:50, 25 February 2013

 

Carina: Lunds kommun består ju inte enbart av de centrala delarna,som man för övrigt redan idag kan ta sig runt i ganska enkelt med befintlig kommunikation.Det vore MYCKET mer välbehövligt att satsa på kommunikationen för de Lundabor som bor i ytterområdena av kommunen!

Mats Helmfrid:

Spårvägen kommer att krympa avstånden inom kommunen och det finns tankar på att så småningom även förlänga spårvägen ut till Dalby. Men givetvis kommer även stadsbussar finnas kvar i framtiden.

15:50, 25 February 2013

 

stenger: Var skall vi hitta de nödvändiga 300 miljoner, fr a i beaktande det allmänna ekonomiska läget och minus 150 miljoner (utjämningssystemet). Kommer ni att höja skatten med 2 kronor eller vad kommer ni att dra in på - skola, vård, kultur, annan infrastruktur eller? Lunds skuld 2015 är drygt en miljard

Anders Almgren: Du har alldeles rätt i att kommunens ekonomi är ansträngd. Regeringens förslag om att Lund ska avstå 145 Mkr per år till andra kommuner är inte rimligt. Men Spårvagn i Lund är en långsiktig investering som behövs för att klara en hållbar utbyggnad vad gäller bostäder och nya jobb. Det kommer att skapa arbeten för många som inte bor i kommunen och därför är det viktigt att staten tar på sig en stor del av kostnaden.

15:51, 25 February 2013

 

Jakob: Vilket är det enskilt starkaste skälet till att dra spårvägen över torget?

Mats Helmfrid: Skälen till att dragningen över torget är det bästa alternativet är t ex att det blir en bättre och säkrare trafiklösning samt att man får färre skarpa kurvor, vilket resulterar i mindre buller.

15:52, 25 February 2013

 

Måns Bruun: Om de samlade bullernivåerna från spårvagn och annan fordonstrafik överstiger riktlinjerna från Naturvårdsverket för befintlig bebyggelse kommer kommunen då avsätta resurser för bullersanering. Bullerutredningarna har inte lyckats räkna ut den kumulativa bullernivån utan bara vart trafikslag för sig

Anders Almgren: Hej Måns! Spårvagnarna kommer att locka mycket trafik från bussar och bilar och därmed minska. Vi kommer INTE att bygga en trafiklösning som inte klarar bullervärdena.

15:52, 25 February 2013

 

Daniel: Tycker det ska bli kanon! Jag har sett skisser på spårvagn även vid ruben rausing-väg och ut mot tetra-pak. Hur är planerna för detta nu?

Anders Almgren: Visst blir det bra med spårvagn. Vad gäller att i ett tidigt skede ta med en sträcka till Tetra Pak så var det ett utspel från de borgerliga partierna i valrörelsen 2010. Men så fort de hade vunnit valet så var den sträckningen inte längre aktuell. Så gick det med det vallöftet...

15:55, 25 February 2013

 

axel: Kapacitetsargumenten är konstiga. Varför kan den lilla staden Malmö klara sig med moderna Superbussar men inte Lund? Om de kör på en reserverad yta efter varandra som spårvagnarna är risken att de klumpar sig obefintlig. Två Superbussar klarar fler resenärer än en modern spårvagn

Mats Helmfrid:

Redan idag ligger 60 % av alla arbetsplatser utmed Lundalänken och med den nya stadsdelen Brunnshög blir antalet än fler. Det redan så tätt mellan bussarna att de hindrar varandra. Om en superbuss ska vända framför stationen kommer en rellativt stor del av torget behöva användas som vändplats.

15:55, 25 February 2013

 

Otto: Har det gjorts någon seriös utredning av bussalternativet? Det borde ju vara en både smidigare och billigare lösning. Är för övrigt något av partierna i Lund för en annan lösning än spårvagn?

Anders Almgren: Bussar klarar helt enkelt inte kapaciteten som krävs och innebär dessutom att vi måste bygga nya omkörningsfält längs stora delar av sträckan.

15:57, 25 February 2013

 

Otto: Har det gjorts någon seriös utredning av bussalternativet? Det borde ju vara en både smidigare och billigare lösning. Är för övrigt något av partierna i Lund för en annan lösning än spårvagn?

Mats Helmfrid: Självklart har vi utrett bussalternativet. Det skulle bli billigare, men då klarar vi inte så många fler bostäder och arbetsplatser på Brunnshög.

15:57, 25 February 2013

 

Carina: Lunds kommun består ju inte enbart av de centrala delarna,som man för övrigt redan idag kan ta sig runt i ganska enkelt med befintlig kommunikation.Det vore MYCKET mer välbehövligt att satsa på kommunikationen för de Lundabor som bor i ytterområdena av kommunen!

Anders Almgren: Du har helt rätt i att vi måste utveckla bra kommunikationer i hela staden och hela kommunen. Det är bland annat därför som vi socialdemokrater vill förlänga den första etappen till Linero, så att den inte stannar på Brunnshög. På och kring Linero finns det redan ett mycekt stort resandeunderlag och det planeras mycket ny bebyggelse. Dessutom är det ett bra steg på väg mot Dalby...

15:58, 25 February 2013

 

Lars-Gösta Jardevall: I planerna för Lund C ingår ett s k resecentrum. Varför? SJ säljer inte biljetter i Lund. I stationshuset och godsmagasinet finns väntsal, Skånetrafiken, Pressbyrån, restaurang m m. Utan resecentrum skulle godsmagasinet och tullhuset kunna förbli intakta och och kostnaderna för omvandlingen mindre.

Mats Helmfrid: Lund C har lika många tågresenärer som Malmö C och då är det lämpligt att servicenivån anpassas efter mängden resenärer. Vi samarbetar i planeringen med Jernhusen, Skånetrafiken och Trafikverket för att få fram bästa möjliga helhetslösningen.

15:59, 25 February 2013

 

Claes Swendsén: Leker ni fortfarande med tanken på en förlängning till Dalby (fvb Österlen)? Ung.när isf?

Anders Almgren: Ja, dalby finns med som en tänkt andra etapp. Dessvärre har det ju skjutits på framtiden eftersom den borgerliga regeringen ännu inte beslutat att medfinansiera den första sträckan. Det hade också inneburit en bra möjlighet för Linero, se mitt tidigare svar.

16:00, 25 February 2013

 

Daniel: Tycker det ska bli kanon! Jag har sett skisser på spårvagn även vid ruben rausing-väg och ut mot tetra-pak. Hur är planerna för detta nu?

Mats Helmfrid:

De första uppgifterna vi fick visade på att spårvägen kunde byggas till Ruben Rausings gata till en mindra kostnad sedan visade närmare studie att kostnaden blev betydligt högre när man drar spårvagnen genom stadskärnan. Nu ligger den sträckningen i en senare etapp.

16:00, 25 February 2013

 

Joakim: Hej! Jag har varit en del i Grenoble där man har byggt en fin spårväg. Värt att notera är att man på en del platser har rivit många hus för att komma fram. Hur tänker ni er att man skall jobba med bygglov och dylikt för att inte fastna i 20år i planprocessen?

Anders Almgren: Grenoble har en mycket bra spårvagnslösning och byggde förra året ut med linjer till ILL/ESRF, det vill säga motsvarigheterna till ESS och Max IV. I Lund kommer vi inte att behöva riva några byggnader.

16:01, 25 February 2013

 

Läs alla artiklar om: Spårvägen i Lund
Gå till toppen