Sverige

Ny metod ökar direktavvisningar

Migrationsverket samkör numera alla asylansökningar mot EU:s nya visumregister. Det har lett till en kraftig ökning av antalet direktavvisningar – och till fler efterlysningar av utlänningar som ska förpassas ut ur Sverige.

Polisen spanar efter allt fler utlänningar som ska avvisas från Sverige. På ett år har antalet efterlysningar ökat från 10 756 till 11 739.
Det beror på att många asylsökande från Afghanistan, Afrika och Mellanöstern vistas i Sydeuropa innan de tar sig till Sverige. Enligt EU:s så kallade Dublinregler ska en asylsökande få sin ansökan prövad i det land där han/hon haft möjlighet att först söka uppehållstillstånd.
Migrationsverket upptäcker de flesta sådana fall via fingeravtryck, som kan avslöja att en asylsökande tidigare sökt asyl i ett annat EU-land. Upptäckterna görs genom träffar i Eurodac, EU-ländernas jättelika fingeravtrycksregister.
Sedan i maj i fjol har Migrationsverket ytterligare en möjlighet att upptäcka Dublinfall: genom slagningar i Visa Information System (VIS), Schengenländernas nya viseringsregister.

Migrationsverket har på nio månader fått 1 647 matchningar mellan asylansökningar och VIS-registret.
– De här slagningarna ger oss möjlighet att kontrollera om en asylsökande beviljats en visering. Vi kan också fastställa identiteten på asylsökande utan handlingar. Många har uppgett en helt annan nationalitet och helt annan ålder än i sin visumansökan, säger Terese Lindström, chef för Migrationsverkets Dublinenhet.
Om det visar sig att en person sökt visum till Italien och därefter sökt asyl i Sverige ska asylprövningen göras av italienska myndigheter. Det är också till Italien som flest Dublinavvisningar görs.
Sverige är först i Europa med att använda sig av VIS-registret i asylhanteringen. Av de 8 500 Dublinfall som Migrationsverket upptäckt under det senaste året beräknas en tiondel ha hittats i VIS-systemet.
Direktavvisningarna enligt Dublinförordningen görs främst till Italien, Tyskland och Norge. Men avvisningarna som görs efter slagningar i visumregistret går oftast till Italien, Spanien, Malta och Frankrike.
– Det ger en antydan om vilka EU-stater som beviljar flest turistvisum, säger Terese Lindström.

Än så länge fungerar VIS-systemet bara nödtorftigt, men en snabb utbyggnad är på gång.
"Det finns därför all anledning att anta att antalet asylsökande med träffar i VIS-registret fortsätter öka", framhåller Migrationsverket i en rapport till regeringen.
För att hantera allt fler direktavvisningar har Migrationsverket fördubblat antalet handläggare på sin Dublinenhet.
Regeringen har beordrat polisen att prioritera direktavvisningar och andra så kallade avlägsnandebeslut. Ändå ökar ärendehögarna. Vid årsskiftet hade polisen 19 543 avvisningsärenden i sina högar, 1 700 fler än ett år tidigare.
Gränspolisen i Skåne avvisade i fjol 453 personer till hemlandet eller första asylland, jämfört med 495 personer under 2011.

Visa Information System

Visa Information System drivs av 26 så kallade Schengenstater. VIS-registret omfattar idag alla de visumansökningar som gjorts på europeiska ambassader i Nordafrika och Mellanöstern. I juni ingår även viseringar från ambassader i Östafrika, i höst även från Sydostasien och Centralasien. Nästa år ska systemet omfatta hela världen, inklusive Kina, Ryssland, Sydamerika och Turkiet.
22 av EU:s 27 medlemsländer är Schengenstater, men också Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz.
Den EU-stat som utfärdat visering till en person ska ansvara för en eventuell asylprövning. Om en asylsökande har flera viseringar är den EU-stat ansvarig som lämnat senaste viseringen.
Gå till toppen