Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Sverige

Viktiga vildbin i fara

Våra tama honungsbin är inte så effektiva pollinerare som de flesta trott.
En ny studie visar att vilda insekter, som humlor, flugor och vildbin är viktigare för våra grödor. Tyvärr är många av dessa arter hotade.

En viktig grupp av vildbin är släktet sandbin (Andrena), varav cirka 60 arter förekommer i Sverige.Bild: Rufus Isaacs
Studien, som publiceras i Science, har utförts av forskare på sex kontinenter. Totalt har man granskat pollinerarnas effekter på 41 av mänsklighetens viktigaste grödor.
Slutsatsen blir att betydelsen av våra vanliga honungsbin är överdriven.
Honungsbiet, som i de flesta fall är beroende av människan för sin existens, har fått mycket uppmärksamhet i många länder – inte minst på senare år när många kolonier drabbats av sjukdomar – men det är helt fel att tro att pollineringen på jorden står och faller med denna enda art. De ursprungliga, vilda arterna är överallt de mest effektiva pollinerarna.
– Vildbin är dubbelt så effektiva pollinerare som honungsbin, säger Maj Rundlöf, forskare vid Lunds universitet och en av deltagarna i studien.
Tillsammans med sina kollegor har hon granskat två områden i Sverige, ett område med raps och ett med rödklöver.
– På båda platserna hade vi, förutom honungsbin, mer än tio vilda arter. I rapsfälten fanns humlor, vildbin, blomflugor och andra flugor, säger hon.
På alla studerade platser, från Nord- och Sydamerika till Europa, Asien, Afrika och Australien, var situationen densamma. Honungsbin kan med andra ord inte fullt ut ersätta de vilda arternas ekologiska tjänster.
Problemet, som forskarna påpekar, är att många av de vilda arterna har minskat alarmerande de senaste decennierna. Detta är allvarligt med tanke på att en majoritet av mänsklighetens grödor är insektspollinerade.
– Läget är dåligt även i Sverige, åtminstone för humlor och vildbin. Många av arterna är nu rödlistade, säger Maj Rundlöf.
Det största hotet mot pollinerarna är skövlingen av deras livsmiljöer i det moderna jordbrukslandskapet. Naturliga ängsmarker försvinner, liksom trädholmar och häckar.
– Det behövs mer blommande resurser, mer ängar och mer trädgårdar, säger Maj Rundlöf.

250 000 blommande växter på jorden

Uppemot 200 000 djurarter spelar avgörande roller vid pollineringen av jordens 250 000 blommande växter. Den överväldigande merparten av dessa arter är insekter, i första hand bin, humlor, getingar, nattfjärilar, fjärilar, flugor och skalbaggar.
Honungsbiet (Apis mellifera) är en av de vanligaste pollinerarna, och har dessutom, sedan arten tämjdes av människan, spritts långt utöver sitt ursprungliga utbredningsområde. Men bara 15 procent av världens viktiga grödor pollineras av honungsbin, medan 80 procent i huvudsak pollineras av vilda insekter.
Källa: US Fish & Wildlife Service
Gå till toppen