Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Svedala

Strid om konsten att räkna rätt

Skolans vision är lärande genom aktivitet i utemiljö.
Allt kunde ha varit frid och fröjd om det inte vore för den utdragna tvisten med Svedala kommun.
Nu stundar en ny rond i domstol.

I Ur och Skur Skabersjöskolan är en av två friskolor i Svedala. Den andra heter Smaragden.
Rektor Mathilda Lindström möter upp vid entrén till den kulturmärkta skolbyggnaden i funkisstil. Hon är stolt över sin skola och den friluftsinspirerade pedagogiken.
Utemiljön är utformad utifrån skolans vision. Den stora öppna skolgården har kompletterats med buskage, sandytor, vatten och plankor och andra föremål som ska inspirera till kojbyggande och andra fysiska aktiviteter.
En stor del – om än inte all – undervisning sker utomhus. Fyrornas och femmornas utomhusmatematik är ett bra exempel. I ett hörn av skolgården framkallar läraren Johanna Matsdotter skratt, rosiga kinder och vinterleriga kläder i kombination med träning i huvudräkning.
Lektionen har förvandlats till en ringlek där eleverna byter plats med varandra i takt med att Johanna matar på med olika huvudräkningsuppgifter.
De flesta eleverna kommer från Skabersjö eller bygden omkring. Men skolan och den tillhörande förskolan har också barn och elever från Oxie, Malmö och Svedala.
– Närheten är sällan avgörande för de som väljer vår skola. Småskaligheten och pedagogiken är viktigare, säger Mathilda Lindström.
Den pedagogiska modellen bygger på att man är mycket utomhus och att inlärningen kombineras med rörelse och aktivitet.
– Om man mest är i klassrummet ser man bara barnen i vissa situationer. Genom att vi har läger, övernattningar och är så mycket ute lär man känna dem i andra situationer och kan anpassa undervisningen efter det, säger Mathilda Lindström.
Men det är inte bara lärande som upptar hennes tankar. Sedan flera år finns en långdragen tvist med Svedala kommun om hur stort lokalbidrag som ska utgå per förskolebarn.
Enligt lagstiftningen ska kommunen betala motsvarande kostnaden för egna lokaler. Oenigheten gäller hur kostnaden ska beräknas. Friskolan anser att kommunen inte tar med alla kostnader för underhåll i sina kalkyler, vilket ger ett lägre bidrag till friskolan.
– Problemen började 2006 när en ny ekonom anställdes av kommunen. Vi fick beskedet att man tidigare räknat fel. Ersättningen sänktes från 15 000 kronor per barn till 9 100 kronor, berättar hon.
Skolan överklagade och kammarrätten upphävde i somras kommunens beslut. ”Gör om och gör rätt”, var domstolens budskap till kommunen.
– Vi har fortfarande inte fått något nytt besked om tidigare års lokalbidrag. Det är nonchalant att det ska ta sådan tid, säger Mathilda Lindström.
– Idag får vi 14 009 kronor per barn från Svedala. Cirka 18 000 kronor hade varit rimligare. Man kan jämföra med bidraget på 22 450 kronor från Malmö. Det hade varit fördelaktigare att bara ta emot Malmöbarn. Men så kan man ju inte göra.
Även beslutet om årets tilldelning är nu överklagat av skolan.
Hur skulle du använda de extra pengar ni tvistar om?
– Det handlar om cirka 150 000 kronor. Jag skulle lägga dem på fler personaltimmar. Som det är idag får vi ta pengar från undervisningen för att klara hyran.

Från rivningskåk till friskola

1942: Skabersjö skola invigs av biskop Edvard Rhode. Byggkostnaden blir 136 000 kronor.
1992: Svedala kommun lägger ner skolan eftersom eleverna är för få i Skabersjö.
1994: Kommunen vill bygga småhus på tomten och beslutar om rivning. En privatperson överklagar och länsstyrelsen ingriper.
1996: Länsstyrelsen vill byggnadsminnesförklara skolan som ett ”representativt exempel från 40-talets modernistiska byggande”.
1997: Föräldrar i byn får Skolverkets tillstånd att starta en friskola i bygganden.
1998: Föräldraföreningen köper skolan för 80 000 kronor. Friskolan startas på hösten. Året efter startas även en förskola.

Ekonomisk förening

Skabersjöskolan är en ekonomisk förening där flertalet av de anställda är delägare.

Skolan har cirka 50 elever i årskurserna 0–5. Till det kommer förskoleavdelningar med sammanlagt cirka 70 barn i Skabersjö, Bara och Toarp.

Gå till toppen