Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: Skåne behöver ett nytt Barsebäck

Det skriver Alex Harrison och Martin Hallander, Skåne- distriktsordförande respektive Malmöklubbsordförande i Krist- demokratiska ungdomsförbundet.

Den 31 maj 2005 var en mörk dag i Skånes historia. Då slogs grindarna till framtidens energikälla igen. Barsebäcks kärnkraftverk stängde.
Regeringens energiöverenskommelse har som ett mål att Sverige ska vara oberoende av fossila bränslen. Det har resulterat i en kraftig utbyggnad av vindkraften. Det är olyckligt eftersom det får förödande konsekvenser för människor på landsbygden, för naturen och för framtiden.
Vindkraft producerar inte den mängd el som behövs för att möta det växande energibehovet i Skåne. Det finns dessutom flera alternativ som väl tillgodoser innebörden i energiöverenskommelsen – kravet på förnybara energikällor och sänkning av koldioxidutsläppen. Vindkraft kan vara en del av detta, men man måste inse dess begränsning.
Ett nytt kärnkraftverk är det bästa medlet för att uppnå målen i energiöverenskommelsen.
Kärnkraft är en hållbar energikälla. Gamla reaktorer bör bytas ut mot nya, effektivare och säkrare reaktorer, men i Skånes fall är det billigare att bygga ett nytt kärnkraftverk än att rusta upp Barsebäck.
Nedläggning av kärnkraftsreaktorer ger upphov till import av utländsk energi (smutsig kolkraft) eftersom andra alternativ inte täcker bortfallet. Med hjälp av ytterligare forskning går det förhoppningsvis att hitta bättre sätt att hantera det radioaktiva avfallet - kärnkraftens enda stora nackdel.
Sverige är indelat i fyra elprisområden, vilket är fördelaktigt för stockholmare och norrlänningar, men en tung börda för människor som bor i Skåne.
Elprisområdena innebär att de delar av landet som producerar mer el än vad de använder, kompenseras för detta genom lägre elpriser. Skåne och södra Sverige har därför de högsta elpriserna i landet – på grund av det produktionsbortfall som stängningen av Barsebäck orsakat.
Det är orättvist och drabbar vanliga elkonsumenter och företag.
Det är dags för förändring. Öka elproduktionen i Skåne!
Det är dags för ett nytt Barsebäck!
Alex Harrison
Martin Hallander
Alex Harrison är distriktsordförande i Kristdemokratiska ungdomsförbundet i Skåne.
Martin Hallander är klubbordförande i Kristdemokratiska ungdomsförbundet i Malmö.
Gå till toppen