Huvudledare

Ledare: Inför ett grundskydd för jobbsökande

Var tionde svensk som saknar jobb lever i allvarlig materiell fattigdom. Det är hög tid att ge alla svenskar ett grundskydd vid arbetslöshet.

Den svenska fattigdomen är oroande. Men Sverige och Luxemburg är de stater som har lägst andel allvarligt materiellt fattiga inom EU, konstaterar Statistiska centralbyrån, SCB, i en ny undersökning.
Drygt 1 procent av svenskarna räknas till den kategorin – genomsnittet i unionen är 9 procent.
En tydlig trend går att utläsa ur statistiken: fattigdomen har på senare år ökat mest i de länder som drabbats hårdast av den ekonomiska krisen i Europa: Grekland, Italien ...
Vilken som är den enskilt viktigaste förklaringen till fattigdomen råder det ingen tvekan om. Levnadsstandarden är solklart lägst bland dem som saknar jobb. Var fjärde arbetslös EU-medborgare lever i allvarlig materiell fattigdom. Bland svenskar är motsvarande andel var tionde – men bara var hundrade bland dem som har jobb, vilket talar sitt tydliga språk.
Även om Sverige står sig väl i Europa är det hög tid att ägna mer politisk kraft åt de arbetslösas ekonomiska villkor. Allt fler svenskar som saknar jobb tvingas leva på socialbidrag, eller försörjningsstöd som det numera heter. Den utvecklingen är inte värdig en välfärdsstat.
Frågan om de arbetslösas försörjningsmöjligheter dryftas inom den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, som ska vara klar först efter valet 2014. Men enligt Svenska Dagbladet igår finns nu en öppning för att låta a-kassan omfatta alla, oavsett om de har jobbat eller inte.
En majoritet av riksdagspartierna kan tänka sig en modell med en statlig grundförsäkring som sedan kan kompletteras med frivilliga tilläggsförsäkringar. Tanken är att detta grundskydd – till skillnad från dagens a-kassa – även ska omfatta personer som inte har arbetat, under förutsättning att det tydligt belagts att de aktivt har sökt jobb under en viss period.
Det låter som ett bra förslag. Försörjningsstöd ska vara en sista utväg – inte en första till exempel då någon går från studier till arbetslöshet. Och att den svenska fattigdomen är förhållandevis liten gör den inte mindre angelägen att bekämpa.
Gå till toppen