Sverige

Muslimer kritiska mot rapport

Muslimers rättigheter kränks i kampen mot terrorismen, enligt Svenska muslimer i samarbete. I en rapport till FN krävs fler åtgärder mot diskriminering.

Regeringen lämnade i somras in en rapport till CERD, FN:s kommitté för avskaffandet av rasdiskriminering. Men flera perspektiv saknas, enligt Elvir Gigovic, en av representanterna för Svenska muslimer i samarbete.
– I den statliga rapporten framkommer inte hela bilden av muslimers utsatthet. Vi föreslår åtgärder, mer eller mindre omedelbara, säger han.
Bland annat föreslås en sanningskommission för att titta på om svenska terrorlagar ligger i linje med de mänskliga rättigheterna.
Gå till toppen