Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: MP vill höja sjukvårdsskatten

"Vi vill höja skatten för att trygga den skånska sjukvården." Det skriver miljöpartisterna Anders Åkesson, Monika Ekström och Petter Forkstam.

Sjukvårdspersonal på KK i Malmö protesterar mot nedskärningar inom vården.Bild: Arkiv:Ola Nilsson
Vi har hållit emot när de röda partierna under flera år slentrianmässigt velat höja skatten trots att Region Skåne haft överskott – men det finns inget självändamål i att ha låg skatt.
Det skriver de två miljöpartistiska regionråden Anders Åkesson och Monika Ekström tillsammans med partikollegan Petter Forkstam, ordförande i Miljöpartiet i Skåne.
De gröna partierna i Europa bildades för att världen brann och de gamla partierna hellre diskuterade vems fel branden var än att försöka släcka den.
Vi gröna prioriterar sakpolitik framför blockpolitik. Grön politik är handlingsorienterad. Därför satsar vi på politiska framgångar istället för att vara en tesradikal opposition.
I Region Skåne har vi kunnat genomdriva en klok grön politik tillsammans med både röda och blå partier. Under vår första mandatperiod i majoritet, 2002-2006 tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, ordnade vi upp Skånes ekonomi.
Sedan 2006 har vi i gott samförstånd med alliansen satt fokus på främst primärvårdens och psykiatrins utveckling. Det har resulterat i större patientinflytande, kortare köer och en mer tillgänglig vård. Dessutom har det gjort att den skånska hälso- och sjukvårdens ekonomiska resurser ökat med 13 procent i fasta priser sedan 2002.
Miljöpartiet har också medverkat till att kollektivtrafiken har fått mer resurser. Det har bland annat inneburit en stor utbyggnad av pågatågstrafiken, något som fortsätter 2013.
En självklar fråga för oss har varit att Skåne ska bli fossilfritt 2020. Som ett led i detta görs en storsatsning på vindkraft. I framtiden ska 40 procent av regionens energibehov komma från vindkraft. Genom vårt ordförandeskap i samarbetsorganet Klimatsamverkan Skåne vill vi skruva upp arbetet med ett fossilfritt Skåne.
Skåne har stora problem med bristande tolerans, synen på människor exempelvis när det gäller religion, etnicitet och sexualitet. Samtidigt kan vi gröna se tillbaka på att starkt ha bidragit till Region Skånes banbrytande beslut om vård till papperslösa.
Genom vårt majoritetssamarbete med allianspartierna har Sverigedemokraterna marginaliserats, vilket tydligt synts i den skånska politiken. Till exempel har inte kulturen brandskattats, något Sverigedemokraterna önskat.
De skånska satsningarna på vård till flyktingar och migranter stod förebild när Miljöpartiet och alliansregeringen gjorde upp i samma riktning i riksdagen.
I Regions Skånes budget för 2013 bidrog Miljöpartiet till att särskilda satsningar gjordes på det förebyggande arbetet inom primärvården.
Vi är också delaktiga i de satsningar som görs för att primärvården ska kunna jobba med en sammanhållen vård för äldre.
Vi gröna har varit drivande i regionens strategiska plan för psykiatri. Ett resultat av den är att Region Skåne ska leda ett nationellt utvecklingsarbete för barn och unga med självskadebeteende.
Men samtidigt som budgeten för 2013 innehöll flera positiva delar är det ekonomiska läget i Region Skåne ansträngt. Det är särskilt allvarligt inom akutsjukvården, bland annat på SUS i Malmö och Lund. Ett ökat patient- och medborgarfokus behövs för att tillgången till vård ska bli bättre. Och personalen behöver en bättre arbetsmiljö.
Nationella myndigheters kritik mot delar av den skånska vården oroar oss.
Hälso- och sjukvård måste få ökade resurser i Region Skånes budget för 2014, som klubbas i slutet av september.
Vi vill höja skatten för att trygga den skånska sjukvården. För oss som gröna politiker är det väsentligt att inte låsas av blå eller röda skygglappar för att kunna ge en god hälso- och sjukvård.
Vi har hållit emot när de röda partierna under flera år slentrianmässigt velat höja skatten trots att Region Skåne haft överskott men det finns inget självändamål i att ha låg skatt.
Nu ser vi att Region Skåne behöver mer pengar för att klara sitt uppdrag: god vård åt alla skåningar. Det finns extra behov inom akutsjukvård, primärvård och äldres vård. Avgörande för vårt beslut är också att vi anser att Region Skåne måste satsa mer på klimatomställning och arbete åt unga.

Anders Åkesson (MP) är regionråd i Skåne
Monika Ekström (MP) är regionråd i Skåne
Petter Forkstam är ordförande för Miljöpartiet i Skåne
Gå till toppen