Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Bybor vill stoppa utbyggnad

Staffanstorps kommun planerar för sjuttio nya småhus i Kyrkheddinge. Många bybor har protesterat mot utbyggnaden. Även länsstyrelsen, Trafikverket och Skånetrafiken har invändningar mot kommunens planer.

Kyrkheddingeborna Sirpa Bystedt, Eva Lissborg och Magnus Åhlin vid Bjällerupsvägen. Här vill kommunen använda åkermarken till ett stort bostadsområde.Bild: Albin Brönmark
Kommunen har kallat till ett informationsmöte om utbyggnaden i Hemvärnsgården ikväll. Mötet är ett av många steg i planeringsprocessen.
Kritiska bybor uppmanar på flygblad alla i byn att ta sig till mötet och göra sina röster hörda.
Sydsvenskan träffar tre av kritikerna hemma hos Magnus Åhlin. Han bor vid Bjällerupsvägen, i ett hus som kommer att omringas av den nya bebyggelsen.
Förutom att en bit av hans tomt slukas i planförslaget har han tre stora invändningar:
– Den korsning som planeras utanför mitt hus kommer att bli livsfarlig, säger han och visar den skymda sikten vid Bjällerupsvägens svängning.
– Man vill bygga på mark som kanske behövs till Simrishamnsbanan, enligt en alternativ sträckning. Nu vill kommunen tvinga in banan på bebyggd mark.
– För det tredje känns det fel att bygga på så här fin jordbruksmark, säger Magnus Åhlin och pekar ut över åkrarna där den fuktiga myllan blänker i kvällssolen intill huset.
– Vi vill bo så här, lantligt med utsikt, säger Magnus Åhlin och grannarna Eva Lissborg och Sirpa Bystedt instämmer.
– Några nya hus är väl okej. Men inte sjuttio, säger Eva Lissborg.
– Sjuttio hus betyder minst 150 bilar till i byn. Man måste ha två bilar för att klara sig här. Kollektivtrafiken räcker inte, säger Sirpa Bystedt.
Simrishamnsbanan som en gång gick genom Kyrkheddinge kanske återuppstår. Men det kommer inte att minska bilbehovet, påpekar Sirpa Bystedt.
– Tågen kommer inte att stanna, ingen station är planerad. Men vår busslinje mellan Dalby och Staffanstorp dras in, eftersom tåget kör samma sträcka.
De flesta av dessa invändningar finns även i planens remissvar från länsstyrelsen, Trafikverket och Skånetrafiken.
Länsstyrelsen skriver att planförslaget inte tillgodoser riksintresse för trafikens anläggningar.
– Det är ett skarpt yttrande, säger länsstyrelsens planhandläggare Sofie Helgesson.
Länsstyrelsen kan ändra planen genom en så kallad överprövning när den är klubbad i fullmäktige.
Men Staffanstorps kommun tänker inte ge sig. Blir det överprövning går kommunen vidare.
– Vi är beredda att dra detta till domstol. Länsstyrelsen har inte alltid rätt, säger kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M).
Han tycker att länsstyrelsen försöker hindra kommunernas planering genom att hävda delvis inaktuella järnvägssträckningar som riksintressen.
Han är också skeptisk till Skånetrafikens besked att Kyrkheddinge mister busstrafiken om Simrishamnsbanan kommer igång igen.
– Vad gör vi då med alla som redan bor där och använder kollektivtrafik? Hur rimmar detta med ambitionen att minska utsläppen?
De protesterande byborna är inte representativa, hävdar Christian Sonesson.
– Den stora majoriteten är för en utbyggnad. Kyrkheddinge behöver växa, för att vi ska kunna behålla en livskraftig skola. Den är viktig för byns identitet.

Mark avsatt för 230 nya bostäder

Kyrkheddinge ligger 4 kilometer öster om Staffanstorp och har cirka 270 invånare.
Kommunen har avsatt mark för 230 nya bostäder fram till 2038. Den aktuella planen är en deletapp.
Marken som ska bebyggas ägs av Svenska kyrkans prästlönefond.
Detaljplanen som kommunen skapar för att kunna bevilja bygglov var ute på samråd förra året och är nu i fasen utställning/granskning.
Nästa steg är att planen antas i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Sedan har länsstyrelsen tre veckor på sig att överpröva, om man till exempel vill hävda att planen strider mot riksintressen.
Gå till toppen