Nyheter

Aska måste analyseras

Miljöavdelningen vid Eslövs kommun förelägger nu sju ägare till anläggningar för biobränsle att analysera askan.

Miljöavdelningen gjorde i slutet av förra året tillsyn av de nio förbränningsanläggningar för biobränsle som finns i kommunen.
Den vanligaste anmärkningen då var att aska från anläggningarna sprids på åkermark utan att innehållet av tungmetaller och fosfor analyseras.
I ett fall konstaterades också att underhållet av pannan var bristfälligt. Andra anmärkningar gällde olika former av dokumentation.
De sju ägarna föreläggs nu att analysera de mängder krom, koppar, kvicksilver, zink, nickel, kadmium, bly och fosfor som askan innehåller.
I Eslövs kommun finns idag fyra anläggningar med halmpannor, tre med pelletspannor och två med flispannor.
Gå till toppen