Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Familj

Mångsidig domare

Jan Erik Elliot, 90 år, Malmö, har avlidit. Hans närmaste är makan Karin, barnen Hans, Helen och Johan, barnbarn och barnbarnsbarn samt systern Hillevi.
Jan Erik Elliot tillhörde en namnkunnig domar- och ämbetsmannasläkt med anor. I övre tonåren med föräldrarna från Stockholm till Umeå där fadern Holger Elliot blev den förste presidenten i hovrätten för övre Norrland som bildades 1936.
Jan Erik tog studenten i Umeå 1940 och studerade sedan juridik i Uppsala. Härefter följde tjänstgöring på domarbanan och Jan Erik blev ordinarie domare 1965.
Han blev 1967 hovrättsråd i hovrätten över Skåne och Blekinge i Malmö och snart lagman i hovrätten, en uppgift han hade till pensioneringen 1987.
Under sina tidiga år på domarbanan tjänstgjorde Jan Erik i riksdagen som sekreterare i ett av lagutskotten, och i regeringskansliet som sekreterare i en kommitté om de beroende uppdragstagarnas ställning.
Jan Erik var inte bara en kunnig jurist. De som tjänstgjort tillsammans med honom kan omvittna att han tydligt visade de mest värdefulla yrkesegenskaper som kan önskas hos en domare: rättrådighet i alla situationer, omtanke om de rättssökandes väl och ve och omsorg om medarbetarna i arbetsgemenskapen.
Jan Eriks personlighet präglades också av hans mångfacetterade intressen. Det har sagts om honom att det var makan Karin som stod för de största kunskaperna om konst men att Jan Erik inte kom långt efter och att han överträffade henne i fråga om film.
De båda var under Uppsalaåren med i det som torde vara Sveriges första seriösa filmklubb.
Jan Erik var också stor älskare av musik där jazzintresset var markant och ledde honom till jazzklubbar både i Köpenhamn och på skånska sidan.
Härtill ska läggas ett stort intresse för friidrott och ett väl utvecklat naturintresse.
På naturens område utnyttjade Jan Erik med glädje sommarhemmet Strålegården i Småland som skapats av fadern Holger som en replipunkt på Ekna säteri.
Härmed markerades tillhörigheten till den gamla domar- och ämbetsmannaätten Stråle af Ekna som haft sitt centrum på Ekna under 1600-talet och framåt.
Olle Ekstedt
Erland Aspelin
Trygve Hellners
Gå till toppen